1 October, 2020

Lịch phát sóng Animal Planet 26/8/2020

00:40:00 WILDEST INDOCHINA : ĐÔNG DƯƠNG HOANG DÃ NHẤT
01:35:00 WILDEST SURVIVAL : PHƯƠNG THỨC SINH TỒN HOANG DÃ NHẤT
02:30:00 MY CAT FROM HELL (S5) : MÈO CỦA TÔI ĐẾN TỪ ĐỊA NGỤC (PHẦN 5)
03:25:00 WEIRD CREATURES WITH NICK BAKER (S3) : NHỮNG SINH VẬT KỲ LẠ $0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: NICK BAKER (PHẦN 3)
04:20:00 DR. DEE: ALASKA VET (S2) : BÁC SĨ DEE: BÁC SĨ THÚ Y ALASKA (PHẦN 2)
05:15:00 THE ANIMALS’ GUIDE TO SURVIVAL : HƯỚNG DẪN SINH TỒN CỦA ĐỘNG VẬT
06:15:00 CRIKEY! IT’S THE IRWINS (S2) : CHÚA ƠI, ĐÓ LÀ NHÀ IRWIN! (PHẦN 2)
07:15:00 MY CAT FROM HELL (S5) : MÈO CỦA TÔI ĐẾN TỪ ĐỊA NGỤC (PHẦN 5)
08:10:00 CHASING OCEAN GIANTS : SĂN LÙNG NHỮNG GÃ KHỔNG LỒ CỦA ĐẠI DƯƠNG
09:05:00 WILDEST INDOCHINA : ĐÔNG DƯƠNG HOANG DÃ NHẤT
10:00:00 WILDEST SURVIVAL : PHƯƠNG THỨC SINH TỒN HOANG DÃ NHẤT
10:55:00 DR. DEE: ALASKA VET (S2) : BÁC SĨ DEE: BÁC SĨ THÚ Y ALASKA (PHẦN 2)
11:50:00 THE ANIMALS’ GUIDE TO SURVIVAL : HƯỚNG DẪN SINH TỒN CỦA ĐỘNG VẬT
12:45:00 CHASING OCEAN GIANTS : SĂN LÙNG NHỮNG GÃ KHỔNG LỒ CỦA ĐẠI DƯƠNG
13:40:00 WILDEST INDOCHINA : ĐÔNG DƯƠNG HOANG DÃ NHẤT
14:35:00 WILDEST SURVIVAL : PHƯƠNG THỨC SINH TỒN HOANG DÃ NHẤT
15:30:00 MY CAT FROM HELL (S5) : MÈO CỦA TÔI ĐẾN TỪ ĐỊA NGỤC (PHẦN 5)
16:25:00 CRIKEY! IT’S THE IRWINS (S2) : CHÚA ƠI, ĐÓ LÀ NHÀ IRWIN! (PHẦN 2)
17:20:00 WEIRD CREATURES WITH NICK BAKER (S3) : NHỮNG SINH VẬT KỲ LẠ $0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: NICK BAKER (PHẦN 3)
18:15:00 DR. DEE: ALASKA VET (S2) : BÁC SĨ DEE: BÁC SĨ THÚ Y ALASKA (PHẦN 2)
19:10:00 THE ANIMALS’ GUIDE TO SURVIVAL : HƯỚNG DẪN SINH TỒN CỦA ĐỘNG VẬT
20:05:00 NATURE’S STRANGEST MYSTERIES: SOLVED : NHỮNG BÍ ẨN KỲ LẠ NHẤT CỦA TỰ NHIÊN
20:30:00 NATURE’S STRANGEST MYSTERIES: SOLVED : NHỮNG BÍ ẨN KỲ LẠ NHẤT CỦA TỰ NHIÊN
21:00:00 THE AQUARIUM (S2) : CÔNG VIÊN THUỶ SINH
21:55:00 THE ZOO: SAN DIEGO : SỞ THÚ: SAN DIEGO
22:50:00 WEIRD CREATURES WITH NICK BAKER (S3) : NHỮNG SINH VẬT KỲ LẠ $0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: NICK BAKER (PHẦN 3)
23:45:00 NATURE’S STRANGEST MYSTERIES: SOLVED : NHỮNG BÍ ẨN KỲ LẠ NHẤT CỦA TỰ NHIÊN