27 September, 2020

Lịch phát sóng Animal Planet 24/8/2020

00:40:00 PIT BULLS & PAROLEES (S11) : CHÓ PIT BULL VÀ NHỮNG TÙ NHÂN BỊ QUẢN CHẾ (PHẦN 11)
01:35:00 FISH OR DIE : SỐNG CHẾT CÙNG ĐAM MÊ CÂU CÁ
02:30:00 MY CAT FROM HELL (S5) : MÈO CỦA TÔI ĐẾN TỪ ĐỊA NGỤC (PHẦN 5)
03:25:00 WEIRD CREATURES WITH NICK BAKER (S3) : NHỮNG SINH VẬT KỲ LẠ $0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: NICK BAKER (PHẦN 3)
04:20:00 DR. DEE: ALASKA VET (S2) : BÁC SĨ DEE: BÁC SĨ THÚ Y ALASKA (PHẦN 2)
05:15:00 WILD DUBAI : DUBAI HOANG DÃ
06:15:00 CRIKEY! IT’S THE IRWINS (S2) : CHÚA ƠI, ĐÓ LÀ NHÀ IRWIN! (PHẦN 2)
07:15:00 MY CAT FROM HELL (S5) : MÈO CỦA TÔI ĐẾN TỪ ĐỊA NGỤC (PHẦN 5)
08:10:00 SCALED : ĐỘNG VẬT CÓ VẢY
09:05:00 PIT BULLS & PAROLEES (S11) : CHÓ PIT BULL VÀ NHỮNG TÙ NHÂN BỊ QUẢN CHẾ (PHẦN 11)
10:00:00 FISH OR DIE : SỐNG CHẾT CÙNG ĐAM MÊ CÂU CÁ
10:55:00 DR. DEE: ALASKA VET (S2) : BÁC SĨ DEE: BÁC SĨ THÚ Y ALASKA (PHẦN 2)
11:50:00 WILD DUBAI : DUBAI HOANG DÃ
12:45:00 SCALED : ĐỘNG VẬT CÓ VẢY
13:40:00 PIT BULLS & PAROLEES (S11) : CHÓ PIT BULL VÀ NHỮNG TÙ NHÂN BỊ QUẢN CHẾ (PHẦN 11)
14:35:00 FISH OR DIE : SỐNG CHẾT CÙNG ĐAM MÊ CÂU CÁ
15:30:00 MY CAT FROM HELL (S5) : MÈO CỦA TÔI ĐẾN TỪ ĐỊA NGỤC (PHẦN 5)
16:25:00 CRIKEY! IT’S THE IRWINS (S2) : CHÚA ƠI, ĐÓ LÀ NHÀ IRWIN! (PHẦN 2)
17:20:00 WEIRD CREATURES WITH NICK BAKER (S3) : NHỮNG SINH VẬT KỲ LẠ $0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: NICK BAKER (PHẦN 3)
18:15:00 DR. DEE: ALASKA VET (S2) : BÁC SĨ DEE: BÁC SĨ THÚ Y ALASKA (PHẦN 2)
19:10:00 THE ANIMALS’ GUIDE TO SURVIVAL : HƯỚNG DẪN SINH TỒN CỦA ĐỘNG VẬT
20:05:00 CRIKEY! IT’S THE IRWIN’S SPECIAL (S2) : CHÚA ƠI, ĐÓ LÀ NHÀ IRWIN! (TẬP ĐẠC BIỆT)
21:00:00 LEGENDS OF THE WILD : HUYỀN THOẠI NƠI HOANG DÃ
21:55:00 ISLAND OF THE MEGA SHARK : ĐẢO CỦA SIÊU CÁ MẬP
22:50:00 WEIRD CREATURES WITH NICK BAKER (S3) : NHỮNG SINH VẬT KỲ LẠ $0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: NICK BAKER (PHẦN 3)
23:45:00 CRIKEY! IT’S THE IRWIN’S SPECIAL (S2) : CHÚA ƠI, ĐÓ LÀ NHÀ IRWIN! (TẬP ĐẠC BIỆT)