21 September, 2020

Lịch phát sóng Animal Planet 23/8/2020

00:40:00 FISH OR DIE : SỐNG CHẾT CÙNG ĐAM MÊ CÂU CÁ
01:35:00 CUBA’S SECRET SHARK LAIR : VÙNG ẨN NÁU CỦA CÁ MẬP Ở CUBA
02:30:00 WILDEST SURVIVAL : PHƯƠNG THỨC SINH TỒN HOANG DÃ NHẤT
03:25:00 WHALE WARS (S3) : CUỘC CHIẾN CÁ VOI (PHẦN 30
04:20:00 WHALE WARS (S3) : CUỘC CHIẾN CÁ VOI (PHẦN 30
05:15:00 EVAN GOES WILD : EVAN VÀ NIỀM VUI NƠI HOANG DÃ
06:15:00 MYSTERIOUS WILDS OF INDIA : THIÊN NHIÊN ẤN ĐỘ KÌ BÍ
07:15:00 WILD FRANK IN CALIFORNIA : FRANK HOANG DÃ Ở CALIFORNIA
08:10:00 CUBA’S SECRET SHARK LAIR : VÙNG ẨN NÁU CỦA CÁ MẬP Ở CUBA
09:05:00 WILDEST INDOCHINA : ĐÔNG DƯƠNG HOANG DÃ NHẤT
10:00:00 NATURE’S STRANGEST MYSTERIES: SOLVED : NHỮNG BÍ ẨN KỲ LẠ NHẤT CỦA TỰ NHIÊN
10:25:00 NATURE’S STRANGEST MYSTERIES: SOLVED : NHỮNG BÍ ẨN KỲ LẠ NHẤT CỦA TỰ NHIÊN
10:55:00 THE AQUARIUM (S2) : CÔNG VIÊN THUỶ SINH
11:50:00 WILD COSTA RICA : COSTA RICA HOANG DÃ
12:45:00 LEGENDS OF THE WILD : HUYỀN THOẠI NƠI HOANG DÃ
13:40:00 ANIMAL ARMS RACE : CUỘC ĐUA VŨ TRANG CỦA ĐỘNG VẬT
14:35:00 RAISED WILD : LỚN LÊN NƠI HOANG DÃ
15:30:00 WILDEST INDOCHINA : ĐÔNG DƯƠNG HOANG DÃ NHẤT
16:25:00 EVAN GOES WILD : EVAN VÀ NIỀM VUI NƠI HOANG DÃ
17:20:00 WILD COSTA RICA : COSTA RICA HOANG DÃ
18:15:00 MYSTERIOUS WILDS OF INDIA : THIÊN NHIÊN ẤN ĐỘ KÌ BÍ
19:10:00 NATURE’S STRANGEST MYSTERIES: SOLVED : NHỮNG BÍ ẨN KỲ LẠ NHẤT CỦA TỰ NHIÊN
19:35:00 NATURE’S STRANGEST MYSTERIES: SOLVED : NHỮNG BÍ ẨN KỲ LẠ NHẤT CỦA TỰ NHIÊN
20:05:00 LEGENDS OF THE WILD : HUYỀN THOẠI NƠI HOANG DÃ
21:00:00 THE AQUARIUM (S2) : CÔNG VIÊN THUỶ SINH
21:55:00 ANIMAL ARMS RACE : CUỘC ĐUA VŨ TRANG CỦA ĐỘNG VẬT
22:50:00 WILDEST INDOCHINA : ĐÔNG DƯƠNG HOANG DÃ NHẤT
23:45:00 SCALED : ĐỘNG VẬT CÓ VẢY