28 January, 2021

Lịch phát sóng Animal Planet 21/8/2020

Lịch phát sóng Animal Planet 21/8/2020

00:40:00 RAISED WILD : LỚN LÊN NƠI HOANG DÃ
01:35:00 WILD FRANK IN CALIFORNIA : FRANK HOANG DÃ Ở CALIFORNIA
02:30:00 MY CAT FROM HELL (S5) : MÈO CỦA TÔI ĐẾN TỪ ĐỊA NGỤC (PHẦN 5)
03:25:00 WEIRD CREATURES WITH NICK BAKER (S3) : NHỮNG SINH VẬT KỲ LẠ $0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: NICK BAKER (PHẦN 3)
04:20:00 DR. DEE: ALASKA VET (S2) : BÁC SĨ DEE: BÁC SĨ THÚ Y ALASKA (PHẦN 2)
05:15:00 MEET THE SLOTHS : GẶP GỠ NHỮNG CHÚ LƯỜI 8
05:45:00 MEET THE SLOTHS : GẶP GỠ NHỮNG CHÚ LƯỜI 8
06:15:00 CRIKEY! IT’S THE IRWINS (S2) : CHÚA ƠI, ĐÓ LÀ NHÀ IRWIN! (PHẦN 2)
07:15:00 MY CAT FROM HELL (S5) : MÈO CỦA TÔI ĐẾN TỪ ĐỊA NGỤC (PHẦN 5)
08:10:00 CUBA’S SECRET SHARK LAIR : VÙNG ẨN NÁU CỦA CÁ MẬP Ở CUBA
09:05:00 RAISED WILD : LỚN LÊN NƠI HOANG DÃ
10:00:00 WILD FRANK IN CALIFORNIA : FRANK HOANG DÃ Ở CALIFORNIA
10:55:00 DR. DEE: ALASKA VET (S2) : BÁC SĨ DEE: BÁC SĨ THÚ Y ALASKA (PHẦN 2)
11:50:00 MEET THE SLOTHS : GẶP GỠ NHỮNG CHÚ LƯỜI 8
12:15:00 MEET THE SLOTHS : GẶP GỠ NHỮNG CHÚ LƯỜI 8
12:45:00 CUBA’S SECRET SHARK LAIR : VÙNG ẨN NÁU CỦA CÁ MẬP Ở CUBA
13:40:00 RAISED WILD : LỚN LÊN NƠI HOANG DÃ
14:35:00 WILD FRANK IN CALIFORNIA : FRANK HOANG DÃ Ở CALIFORNIA
15:30:00 MY CAT FROM HELL (S5) : MÈO CỦA TÔI ĐẾN TỪ ĐỊA NGỤC (PHẦN 5)
16:25:00 CRIKEY! IT’S THE IRWINS (S2) : CHÚA ƠI, ĐÓ LÀ NHÀ IRWIN! (PHẦN 2)
17:20:00 WEIRD CREATURES WITH NICK BAKER (S3) : NHỮNG SINH VẬT KỲ LẠ $0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: NICK BAKER (PHẦN 3)
18:15:00 DR. DEE: ALASKA VET (S2) : BÁC SĨ DEE: BÁC SĨ THÚ Y ALASKA (PHẦN 2)
19:10:00 WILD DUBAI : DUBAI HOANG DÃ
20:05:00 SCALED : ĐỘNG VẬT CÓ VẢY
21:00:00 PIT BULLS & PAROLEES (S11) : CHÓ PIT BULL VÀ NHỮNG TÙ NHÂN BỊ QUẢN CHẾ (PHẦN 11)
21:55:00 FISH OR DIE : SỐNG CHẾT CÙNG ĐAM MÊ CÂU CÁ
22:50:00 WEIRD CREATURES WITH NICK BAKER (S3) : NHỮNG SINH VẬT KỲ LẠ $0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: NICK BAKER (PHẦN 3)
23:45:00 EVAN GOES WILD : EVAN VÀ NIỀM VUI NƠI HOANG DÃ
Lịch phát sóng Animal Planet 21/8/2020