nGày 20/06/2019

LaLa School Tập 14 Full –TUỔI TRẺ TÀI CAO – 16/3/2019 – MÙA 3

LaLa School Tập 14 Full –TUỔI TRẺ TÀI CAO – 16/3/2019 – MÙA 3

Trường La La liên tục bị đối thủ chơi xấu, giáo viên trong trường lần lượt chuyển công tác. Trường La La phải làm để vượt qua khó khăn này ????

LaLa School Tập 14 Full –TUỔI TRẺ TÀI CAO – 16/3/2019 – MÙA 3