21 October, 2020

Kỳ tài thách đấu Tập 13 Full – 19/7/2020

Thi hát nối từ, Hari Won có “đội sổ”?