30 October, 2020

KING OF RAP Tập 8 Full – 26/9/2020

Khóc ngất vì Hoàng Đảo Chủ – Ngắn, Color phá “vợ người ta”, Kenji cháy rực