12 May, 2021

KING OF RAP Tập 15 Full – 14/11/2020 – Chung kết

KING OF RAP Tập 15 Full – 14/11/2020 – Chung kết

Trận chiến tìm Quán quân – Ai là rapper tỷ phú

KING OF RAP Tập 15 Full – 14/11/2020 – Chung kết