27 November, 2020

KING OF RAP Tập 14 Full – 7/11/2020

Nước mắt lũ miền Trung, RichChoi khóc vì Chị Cả, HIEUTHUHAI cua bạn gái Right