30 November, 2020

KING OF RAP Tập 13 Full – 31/10/2020

MC ILL tâng bốc Lona, á hậu bất bại, loại HIEUTHUHAI? Pháo lần đầu bật khóc