4 December, 2020

KING OF RAP Tập 12 Full – 24/10/2020

RICHCHOI vào thế nguy hiểm, MC ILL & Torai9 giật dây ICD? Vòng đối đầu sống còn