30 October, 2020

KING OF RAP Tập 11 Full – 17/10/2020

Piggy – Pháo náo loạn, Richchoi rap kỳ tích Opera, Datmaniac khóc ngất vì…?