nGày 15/09/2019

Khi chàng vào bếp Tập 7 Full – 28/5/2019 – Mùa 2

Khi chàng vào bếp Tập 7 Full – 28/5/2019 – Mùa 2

Will chơi ăn gian với Jun Vũ, rồi nhìn đồng đội quay lưng

Khi chàng vào bếp Tập 7 Full – 28/5/2019 – Mùa 2