nGày 22/07/2019

Khi chàng vào bếp Tập 5 Full – 14/5/2019 – Mùa 2

Khi chàng vào bếp Tập 5 Full – 14/5/2019 – Mùa 2

Hari Won, Đại Nghĩa bất ngờ với trình nấu ăn của Tronie

Khi chàng vào bếp Tập 5 Full – 14/5/2019 – Mùa 2