nGày 02/04/2020

Khi chàng vào bếp Tập 40 Full – 14/1/2020 – Mùa 2

Khi chàng vào bếp Tập 40 Full – 14/1/2020 – Mùa 2

Khổ qua tam phước “thử thách” Gin và Shyn

Khi chàng vào bếp Tập 40 Full – 14/1/2020 – Mùa 2