nGày 05/12/2019

Khi chàng vào bếp Tập 32 Full – 19/11/2019 – Mùa 2

Khi chàng vào bếp Tập 32 Full – 19/11/2019 – Mùa 2

Huỳnh Lập, Minh Dự hứa hẹn “ít nói lại”

Khi chàng vào bếp Tập 32 Full – 19/11/2019 – Mùa 2