nGày 05/12/2019

Khi chàng vào bếp Tập 31 Full – 12/11/2019 – Mùa 2

Khi chàng vào bếp Tập 31 Full – 12/11/2019 – Mùa 2

Khi Woosi làm đội trưởng thì sao Linh Ngọc Đàm “đấu” lại

Khi chàng vào bếp Tập 31 Full – 12/11/2019 – Mùa 2