nGày 21/10/2019

Khi chàng vào bếp Tập 26 Full – 8/10/2019 – Mùa 2

Khi chàng vào bếp Tập 26 Full – 8/10/2019 – Mùa 2

Trịnh Thăng Bình tự tin ăn giỏi hơn nấu

Khi chàng vào bếp Tập 26 Full – 8/10/2019 – Mùa 2