nGày 21/10/2019

Khi chàng vào bếp Tập 25 Full – 1/10/2019 – Mùa 2

Khi chàng vào bếp Tập 25 Full – 1/10/2019 – Mùa 2

Xuân Nghị, Đại Nghĩa đồng lòng “cà khịa” Lâm Vỹ Dạ

Khi chàng vào bếp Tập 25 Full – 1/10/2019 – Mùa 2