nGày 14/10/2019

Khi chàng vào bếp Tập 17 Full – 6/8/2019 – Mùa 2

Khi chàng vào bếp Tập 17 Full – 6/8/2019 – Mùa 2

Thái Hưng – Thùy Trinh, Thu Hằng – Quốc Việt

Khi chàng vào bếp Tập 17 Full – 6/8/2019 – Mùa 2