nGày 15/09/2019

Khi chàng vào bếp Tập 12 Full – 2/7/2019 – Mùa 2

Khi chàng vào bếp Tập 12 Full – 2/7/2019 – Mùa 2

“Công chúa” Puka đối đầu “Tây Phi” Quang Trung

Khi chàng vào bếp Tập 12 Full – 2/7/2019 – Mùa 2