nGày 14/11/2019

Khi chàng vào bếp Tập 10 Full – 18/6/2019 – Mùa 2

Khi chàng vào bếp Tập 10 Full – 18/6/2019 – Mùa 2

Minh Dự thua Trương Thế Vinh vì “hàm răng vô dụng”

Khi chàng vào bếp Tập 10 Full – 18/6/2019 – Mùa 2