13 April, 2021

Lịch phát sóng HTV Thể thao

Lịch phát sóng HTV Thể thao ngày 21/9/2020

Lịch phát sóng HTV thể thao www.lichtruyenhinh.com

00:00 Tạp chí giao bóng 00:30 Câu lạc bộ thể thao: Tường thuật Giải bóng đá Hà Lan 02:10 Sôi động sân cỏ 02:35 Câu lạc bộ thể thao: Tường thuật Giải quyền Anh Matchroom Boxing USA 22 05:00 Thể dục buổi sáng 05:30 Thế giới thể thao 06:00 Bản tin sáng 06:10 Câu lạc bộ thể thao: Tường thuật …

Chi tiết

Lịch phát sóng HTV Thể thao ngày 20/9/2020

Lịch phát sóng HTV thể thao www.lichtruyenhinh.com

00:00 Sự kiện thể thao 00:30 Câu lạc bộ thể thao: Tường thuật Giải cầu lông Thái Lan 02:05 Huyền thoại Boxing thế giới 02:35 Câu lạc bộ thể thao: Tường thuật Giải bóng rổ Euro League 05:00 Thể dục buổi sáng 05:10 Thể thao vòng quanh thế giới 06:00 Bản tin sáng 06:10 Câu lạc bộ thể thao: Tường …

Chi tiết

Lịch phát sóng HTV Thể thao ngày 18/9/2020

Lịch phát sóng HTV thể thao www.lichtruyenhinh.com

00:00 Tạp chí cầu lông 00:30 Câu lạc bộ thể thao: Tường thuật Giải cầu lông Anh 02:05 Sôi động sân cỏ 02:35 Câu lạc bộ thể thao: Tường thuật Giải bóng rổ Euro League 05:00 Thể dục buổi sáng 05:10 Thể thao vòng quanh thế giới 06:00 Bản tin sáng 06:10 Câu lạc bộ thể thao: Tường thuật Giải …

Chi tiết

Lịch phát sóng HTV Thể thao ngày 17/9/2020

Lịch phát sóng HTV thể thao www.lichtruyenhinh.com

00:00 Sự kiện thể thao 00:30 Câu lạc bộ thể thao: Tường thuật Giải võ thuật OneChampionship 02:15 Taạp chí bóng rổ 02:40 Câu lạc bộ thể thao: Tường thuật Giải bóng đá Hà Lan 05:00 Thể dục buổi sáng 05:30 Thế giới thể thao 06:00 Bản tin sáng 06:05 Câu lạc bộ thể thao: Tường thuật Giải bóng rổ …

Chi tiết

Lịch phát sóng HTV Thể thao ngày 16/9/2020

Lịch phát sóng HTV thể thao www.lichtruyenhinh.com

00:00 Tạp chí quyền Anh 00:30 Câu lạc bộ thể thao: Tường thuật Giải cầu lông Anh 02:05 Vui cùng bước nhảy 02:30 Câu lạc bộ thể thao: Tường thuật Giải quyền Anh Matchroom Boxing USA 22 05:00 Thể dục buổi sáng 05:10 Thể thao vòng quanh thế giới 06:00 Bản tin sáng 06:10 Câu lạc bộ thể thao: Tường …

Chi tiết

Lịch phát sóng HTV Thể thao ngày 13/9/2020

Lịch phát sóng HTV thể thao www.lichtruyenhinh.com

00:00 Sự kiện thể thao 00:30 Tường thuật Giải cầu lông Anh 02:05 Huyền thoại Boxing thế giới 02:35 Tường thuật Giải bóng đá Hà Lan 05:00 Thể dục buổi sáng 05:30 Tạp chí tinh thần võ thuật 06:00 Bản tin sáng 06:10 Tường thuật Giải quyền Anh Matchroom Boxing USA 22 08:00 Tạp chí điền kinh 08:30 Tường thuật …

Chi tiết

Lịch phát sóng HTV Thể thao ngày 12/9/2020

Lịch phát sóng HTV thể thao www.lichtruyenhinh.com

00:00 Tạp chí bóng đá Đức 00:30 Tường thuật Giải bóng đá U19 quốc gia 02:05 Tạp chí điền kinh 02:35 Tường thuật Giải võ thuật One Championship 05:00 Thể dục buổi sáng 05:30 Huyền thoại Boxing thế giới 06:00 Bản tin sáng 06:05 Tường thuật Giải bóng đá Hà Lan 08:00 Thể thao là cuộc sống 08:30 Thi đấu …

Chi tiết

Lịch phát sóng HTV Thể thao ngày 11/9/2020

Lịch phát sóng HTV thể thao www.lichtruyenhinh.com

00:00 Tạp chí cầu lông 00:30 Tường thuật Giải cầu lông Anh 02:05 Sôi động sân cỏ 02:35 Tường thuật Giải bóng rổ Euro League 05:00 Thể dục buổi sáng 05:10 ThỂ thao vòng quanh thế giới 06:00 Bản tin sáng 06:10 Tường thuật Giải võ thuật One Championship 07:40 Khỏe đẹp 08:00 Thế giới thể thao 08:30 Tường thuật …

Chi tiết