nGày 14/11/2019

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 18/9/2019

00:00 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu – T.234 00:45 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra – T.214 01:30 Con ông Hai Lúa – T.115 02:00 Thần tài gõ cửa 02:30 Sân khấu cải lương: Tìm nhau – P.2 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Con đường hoàn lương – T.33 06:00 Chào …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 17/9/2019

00:00 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu – T.233 00:45 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra – T.213 01:30 Phụ nữ ngày nay 02:00 Chuyến xe nhân ái 02:30 Sân khấu cải lương: Tìm nhau – P.1 05:00 Thế giới Quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Con đường hoàn lương – T.32 06:00 Chào buổi sáng …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 16/9/2019

00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu – T.232 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra – T.212 02:00 Bí ẩn song sinh 02:25 Truy tìm cao thủ T.34 02:45 Sân khấu cải lương: Mưa rừng 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Con đường hoàn lương – T.31 06:00 Chào buổi sáng 06:30 …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 15/9/2019

00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu – T.231 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra – T.221 02:00 Con ông Hai Lúa – T.114 02:25 Thứ Năm vui nhộn – T.34 02:45 Sân khấu cải lương: Ba người mẹ – P.2 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim truyện Việt Nam: Con đường hoàn lương …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 14/9/2019

00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu – T.230 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra – T.210 02:00 Con ông Hai Lúa – T.113 02:25 Giải mã tri kỷ – T.33 02:45 Sân khấu cải lương: Ba người mẹ – P.1 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim truyện Việt Nam: Con đường hoàn lương …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 13/9/2019

00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu – T.229 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra – T.209 02:00 Con ông Hai Lúa – T.112 02:25 Bản lĩnh ngôi sao 02:45 Sân khấu cải lương: Một thời lầm lỡ – P.2 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Con đường hoàn lương – T.28 …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 12/9/2019

00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu – T.228 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra – T.208 02:00 Con ông Hai Lúa – T.111 02:25 Quyền năng phái đẹp 02:45 Sân khấu cải lương: Một thời lầm lỡ – P.1 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Con đường hoàn lương – T.27 …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 11/9/2019

00:00 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu – T.227 00:45 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra – T.207 01:30 Con ông Hai Lúa – T.110 02:00 Thần tài gõ cửa 02:30 Sân khấu cải lương: Lối về xưa – P.2 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Con đường hoàn lương – T.26 06:00 …

Read More »