nGày 14/11/2019

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 28/9/2019

00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu – T.244 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra – T.224 02:00 Con ông Hai Lúa – T.123 02:25 Giải mã tri kỷ – T.35 02:45 Sân khấu cải lương: Nát cánh phượng hồng – P.1 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim truyện Việt Nam: Hai người vợ …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 27/9/2019

00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu – T.243 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra – T.223 02:00 Con ông Hai Lúa – T.122 02:25 Bản lĩnh ngôi sao 02:45 Sân khấu cải lương: Tôi là mẹ – P.2 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Hai người vợ – T.2 06:00 Chào …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 26/9/2019

00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu – T.242 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra – T.222 02:00 Con ông Hai Lúa – T.121 02:25 Quyền năng phái đẹp 02:45 Sân khấu cải lương: Tôi là mẹ – P.1 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Hai người vợ – T.1 06:00 Chào …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 25/9/2019

00:00 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu – T.241 00:45 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra – T.221 01:30 Con ông Hai Lúa – T.120 02:00 Thần tài gõ cửa 02:30 Sân khấu cải lương: Tình nào cho nhau – P.2 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Con đường hoàn lương – T.40 …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 24/9/2019

00:00 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu – T.240 00:45 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra – T.230 01:30 Phụ nữ ngày nay 02:00 Chuyến xe nhân ái 02:30 Sân khấu cải lương: Tình nào cho nhau – P.1 05:00 Thế giới Quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Con đường hoàn lương – T.39 06:00 Chào …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 23/9/2019

00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu – T.239 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra – T.219 02:00 Bí ẩn song sinh 02:25 Truy tìm cao thủ T.35 02:45 Sân khấu cải lương: Người yêu nữ hoàng 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Con đường hoàn lương – T.38 06:00 Chào buổi …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 22/9/2019

00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu – T.238 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra – T.218 02:00 Con ông Hai Lúa – T.119 02:25 Thứ Năm vui nhộn – T.35 02:45 Sân khấu cải lương: Nuôi chuột huyện đề 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim truyện Việt Nam: Con đường hoàn lương – …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 19/9/2019

00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu – T.235 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra – T.215 02:00 Con ông Hai Lúa – T.116 02:25 Quyền năng phái đẹp 02:45 Sân khấu cải lương: Người yêu nữ hoàng 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Con đường hoàn lương – T.34 06:00 Chào …

Read More »