nGày 18/07/2019

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 18/6/2019

00:00 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.142 00:45 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu – T.70 01:30 Phụ nữ ngày nay 02:00 Chuyến xe nhân ái 02:30 Sân khấu cải lương: Dòng đời – P.1 05:00 Thế giới Quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Ngậm ngùi – T.29 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 17/6/2019

00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.141 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu – T.69 02:00 Bí ẩn song sinh 02:25 Bản lĩnh ngôi sao 02:45 Sân khấu cải lương: Chồng của mẹ tôi 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Ngậm ngùi – T.28 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 16/6/2019

00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.140 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu – T.68 02:00 Con ông Hai Lúa – T.49 02:25 Truy tìm cao thủ 02:45 Sân khấu cải lương: Cội nguồn yêu thương – P.2 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim truyện Việt Nam: Ngậm ngùi – T.27 06:00 Chào buổi sáng …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 15/6/2019

00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.139 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu – T.67 02:00 Con ông Hai Lúa – T.48 02:25 Giải mã tri kỷ 02:45 Sân khấu cải lương: Cội nguồn yêu thương – P.1 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim truyện Việt Nam: Ngậm ngùi – T.26 06:00 Chào buổi sáng …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 14/6/2019

00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.138 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu – T.66 02:00 Con ông Hai Lúa – T.47 02:25 Thứ 5 vui nhộn 02:45 Sân khấu cải lương: Định mệnh – P.2 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Ngậm ngùi – T.25 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 13/6/2019

THVL2 (2019-06-13) 00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.137 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu – T.65 02:00 Con ông Hai Lúa – T.46 02:25 Quyền năng phái đẹp 02:45 Sân khấu cải lương: Định mệnh – P.1 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Ngậm ngùi – T.24 06:00 Chào buổi sáng 06:30 …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 12/6/2019

00:00 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.136 00:45 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu – T.64 01:30 Con ông Hai Lúa – T.45 02:00 Thần tài gõ cửa 02:30 Sân khấu cải lương: Cây Sầu đâu sinh đôi – P.2 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Ngậm ngùi – T.23 06:00 Chào buổi sáng …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 11/6/2019

00:00 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.135 00:45 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu – T.63 01:30 Phụ nữ ngày nay 02:00 Chuyến xe nhân ái 02:30 Sân khấu cải lương: Cây Sầu đâu sinh đôi – P.1 05:00 Thế giới Quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Ngậm ngùi – T.22 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người …

Read More »