nGày 14/10/2019

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 27/9/2018

00:15 Thế giới trước 0G 00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – T.23 01:20 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa – T.624 02:00 Cải lương: Chiếc áo long phụng – P.1 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Cuộc chiến với Phù thủy – T.6 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Chỉ là ảo ảnh – …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 26/9/2018

00:15 Thế giới trước 0G 00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – T.22 01:20 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa – T.623 02:05 Cải lương: Bao Công xử án anh em song sinh 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Cuộc chiến với Phù thủy – T.5 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Chỉ là ảo …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 25/9/2018

00:15 Thế giới trước 0G 00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – T.21 01:20 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa – T.622 02:05 Cải lương: Thân phận ông Bầu 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Cuộc chiến với Phù thủy – T.4 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Chỉ là ảo ảnh – T.21 06:00 …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 24/9/2018

00:00 Thế giới trước 0G 00:15 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – T.20 01:15 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa – T.621 02:00 Cải lương: Cuộc đời và nghệ thuật – P.2(H) 04:15 Phim truyện Ấn Độ:Cuộc chiến với Phù thủy – T.3 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Chỉ là ảo ảnh – …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 23/9/2018

00:00 Thế giới trước 0G 00:15 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – T.19 01:15 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa – T620 02:00 Sân khấu cải lương 04:15 Phim Ấn Độ: Cuộc chiến với Phù thủy – T.2 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Chỉ là ảo ảnh – T.19 06:00 Chào buổi sáng …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 22/9/2018

00:00 Thế giới trước 0G 00:15 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – T.18 01:15 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa – T.619 02:00 Sân khấu cải lương 04:15 Phim Ấn Độ: Cuộc chiến với Phù thủy – T.1 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim truyện Việt Nam: Chỉ là ảo ảnh – T.18 06:00 Chào buổi …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 21/9/2018

00:00 Thế giới trước 0G 00:15 Phim Ấn Độ:Tình người kiếp rắn – T.17 01:25 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa – T.618 03:35 Sân khấu cải lương 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Chỉ là ảo ảnh – T.17 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:40 Phim Việt Nam: Bên lề tội …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 20/9/2018

00:15 Thế giới trước 0G 00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – T.16 01:35 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa – T.617 03:00 Sân khấu cải lương 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim truyện Việt Nam: Chỉ là ảo ảnh – T.16 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:40 Phim truyện Việt Nam: …

Read More »