nGày 19/09/2019

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 13/9/2018

00:15 Thế giới trước 0G 00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn T.9 01:35 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T.610 03:00 Sân khấu cải lương: Khói sóng tiêu tương 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim truyện Việt Nam: Chỉ là ảo ảnh T.9 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:40 Phim truyện Việt …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 12/9/2018

00:00 Thế giới trước 0G 00:15 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn T.8 01:15 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T609 02:20 Sân khấu cải lương: Vợ là tất cả 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim truyện Việt Nam: Chỉ là ảo ảnh T.8 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:40 Phim Việt Nam: …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 10/9/2018

00:00 Thế giới trước 0G 00:15 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn T.6 01:20 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T607 03:00 Sân khấu cải lương: Mộc Quế Anh dâng cây 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim truyện Việt Nam: Chỉ là ảo ảnh T.6 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:40 Phim Việt …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 9/9/2018

00:15 Thế giới trước 0G 00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn T.5 01:35 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T606 03:00 Sân khấu cải lương: Đã lỡ cuộc tình 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim truyện Việt Nam: Chỉ là ảo ảnh T.5 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:40 Phim Việt Nam: …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 8/9/2018

00:00 Thế giới trước 0G 00:15 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn T.4 01:25 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T605 03:35 Sân khấu cải lương: Bến bờ xa lắc 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim truyện Việt Nam: Chỉ là ảo ảnh T.4 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:40 Phim truyện Việt …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 7/9/2018

00:00 Thế giới trước 0G 00:15 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn T.3 01:20 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T604 03:00 Sân khấu cải lương: Cô dâu phụ 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim truyện Việt Nam: Chỉ là ảo ảnh T.3 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:40 Phim truyện Việt Nam: …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 6/9/2018

00:15 Thế giới trước 0G 00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn T.2 01:35 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T.603 03:00 Sân khấu cải lương: Chọn dâu 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim truyện Việt Nam: Chỉ là ảo ảnh T.2 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:40 Phim truyện Việt Nam: Bên …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 5/9/2018

00:00 Thế giới trước 0G 00:15 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn T.1 01:15 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T602 02:20 Sân khấu cải lương: Gánh cải trạng nguyên 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim truyện Việt Nam: Chỉ là ảo ảnh T.1 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:40 Phim Việt Nam: …

Read More »