nGày 21/10/2019

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 18/10/2018

00:15 Thế giới trước 0G 00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – T.44 01:20 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.20 02:00 Sân khấu cải lương: Trời cao nhỏ lệ – P.1 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Cuộc chiến với Phù thủy – T.26 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Mật mã …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 17/10/2018

00:15 Thế giới trước 0G 00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – T.43 01:20 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.19 02:05 Sân khấu cải lương: Thuyền xưa bến cũ 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Cuộc chiến với Phù thủy – T.25 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Mật mã hoa hồng …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 16/10/2018

00:15 Thế giới trước 0G 00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – T.42 01:20 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.18 02:05 Sân khấu cải lương: Hai Nhái khoái vợ bé 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Cuộc chiến với Phù thủy – T.24 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Mật mã hoa …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 15/10/2018

00:00 Thế giới trước 0G 00:15 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – T.41 01:25 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.17 02:45 Cải lương: Hớn đế biệt Chiêu Quân – P.2 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Cuộc chiến với Phù thủy – T.23 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Mật mã hoa …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 14/10/2018

00:00 Thế giới trước 0G 00:15 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – T.40 01:00 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.16 02:00 Sân khấu cải lương: Hớn đế biệt Chiêu Quân – P.1 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Mật mã hoa hồng vàng T.6 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 13/10/2018

00:00 Thế giới trước 0G 00:15 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – T.39 01:25 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.15 02:00 Sân khấu cải lương: Tình tiền và hạnh phúc 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Cuộc chiến với Phù thủy – T.22 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Mật mã hoa …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 12/10/2018

00:00 Thế giới trước 0G 00:15 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – T.38 01:25 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.14 02:00 Sân khấu cải lương: Sóng ngầm 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Cuộc chiến với Phù thủy – T.21 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Mật mã hoa hồng vàng T.4 …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 11/10/2018

00:15 Thế giới trước 0G 00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – T.37 01:20 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.13 02:00 Sân khấu cải lương: Nạn con rơi 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Cuộc chiến với Phù thủy – T.20 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Mật mã hoa hồng vàng …

Read More »