nGày 22/11/2019

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 9/12/2018

00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – P.2 – T.31 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.72 02:45 Sân khấu cải lương: Cuồng loạn 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Vợ tôi là cảnh sát – T.18 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Phận làm dâu T.16 06:00 Chào buổi sáng 06:30 …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 8/12/2018

00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – P.2 – T.30 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.71 02:45 Sân khấu cải lương: Cuồng loạn 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Vợ tôi là cảnh sát – T.17 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Phận làm dâu T.15 06:00 Chào buổi sáng 06:30 …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 7/12/2018

00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – P.2- T.29 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.70 02:45 Sân khấu cải lương: Cho vẹn hương nguyền 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Phận làm dâu T.14 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:40 Phim truyện Việt Nam: Thế lực …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 6/12/2018

00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – P.2 – T.28 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.69 02:45 Sân khấu cải lương: Cho trọn tình đầu 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Phận làm dâu T.13 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:40 Phim Việt Nam: Thế lực …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 5/12/2018

00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – P.2 – T.27 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.68 02:45 Sân khấu cải lương: Bỏ vợ – Phần 2 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Vợ tôi là cảnh sát – T.16 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Phận làm dâu T.12 06:00 Chào …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 4/12/2018

00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – P.2 – T.25 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.67 02:45 Sân khấu cải lương: Bỏ vợ – Phần 1 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Vợ tôi là cảnh sát – T.15 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Phận làm dâu T.11 06:00 Chào …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 3/12/2018

00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – P.2 – T.25 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.66 02:45 Cải lương: Mộc Quế Anh dâng cây 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Vợ tôi là cảnh sát – T.14 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Phận làm dâu T.10 06:00 Chào buổi sáng …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 2/12/2018

00:15 Thế giới trước 0G 00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – P.2 – T.24 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.65 02:45 Sân khấu cải lương: Mạnh Lệ Quân – P.1 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Vợ tôi là cảnh sát – T.14 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Phận …

Read More »