nGày 05/12/2019

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 22/12/2018

00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – P.2 – T.44 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.85 02:45 Sân khấu cải lương: Giấc mộng đêm xuân – P.2 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Vợ tôi là cảnh sát – T.29 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Phận làm dâu T.29 06:00 …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 21/12/2018

00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – P.2- T.43 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.84 02:45 Sân khấu cải lương: Giấc mộng đêm xuân – P.1 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Vợ tôi là cảnh sát – T.28 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Phận làm dâu T.28 06:00 Chào …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 20/12/2018

00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – P.2 – T.42 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.83 02:45 Sân khấu cải lương: Ảo ảnh cuộc tình 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Vợ tôi là cảnh sát – T.27 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Phận làm dâu T.27 06:00 Chào buổi …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 18/12/2018

00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – P.2 – T.40 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.81 02:45 Sân khấu cải lương: Mạnh Lệ Quân – P.1 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Vợ tôi là cảnh sát – T.25 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Phận làm dâu T.25 06:00 Chào …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 17/12/2018

00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – P.2 – T.39 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.80 02:45 Cải lương: Kiếp tằm 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Vợ tôi là cảnh sát – T.24 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Phận làm dâu T.24 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 16/12/2018

00:00 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – P.2 – T.38 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.79 02:45 Sân khấu cải lương: Hạnh phúc đắng cay – Phần 2 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Phận làm dâu T.23 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:40 Phim truyện …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 15/12/2018

00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – P.2 – T.37 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.78 02:45 Sân khấu cải lương: Hạnh phúc đắng cay – Phần 1 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Vợ tôi là cảnh sát – T.23 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Phận làm dâu T.22 …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 14/12/2018

00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – P.2- T.36 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.77 02:45 Sân khấu cải lương: Hôn mê 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Vợ tôi là cảnh sát – T.22 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Phận làm dâu T.21 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người …

Read More »