nGày 21/10/2019

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 8/11/2018

00:15 Thế giới trước 0G 00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – T.65 01:20 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.41 02:00 Sân khấu cải lương: Một chuyện tình hai đoạn kết 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Cuộc chiến với Phù thủy – T.48 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Mật mã …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 7/11/2018

00:15 Thế giới trước 0G 00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – T.64 01:20 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.40 02:05 Sân khấu cải lương: Khói lam cuộc tình 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Cuộc chiến với Phù thủy – T.47 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Mật mã hoa hồng …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 6/11/2018

00:15 Thế giới trước 0G 00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – T.63 01:20 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.39 02:05 Sân khấu cải lương: Em ơi đừng khóc nữa – P.cuối 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Cuộc chiến với Phù thủy – T.46 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Mật …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 5/11/2018

00:00 Thế giới trước 0G 00:15 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – T.62 01:25 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.38 02:45 Cải lương: Em ơi đừng khóc nữa – P.1 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Cuộc chiến với Phù thủy – T.45 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Mật mã hoa …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 4/11/2018

00:00 Thế giới trước 0G 00:15 Phim Đài Loan: Phong thủy thế gia P3 01:45 Quốc phòng toàn dân 02:00 Sân khấu cải lương 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Ca nhạc chủ đề 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:40 Phim truyện Việt Nam: Người cha phú quí T.8 08:30 Chuyện xưa tích cũ: Duyên nợ …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 3/11/2018

00:00 Thế giới trước 0G 00:15 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – T.30 01:25 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.36 02:00 Sân khấu cải lương: Dòng đời nghiệt ngã – P.2 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Cuộc chiến với Phù thủy – T.43 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Mật mã …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 2/11/2018

00:00 Thế giới trước 0G 00:15 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – T.59 01:25 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.35 02:00 Sân khấu cải lương: Đồ Long ỷ thiên kiếm – P.1 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Cuộc chiến với Phù thủy – T.42 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Mật …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 1/11/2018

00:15 Thế giới trước 0G 00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – T.58 01:20 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.34 02:00 Sân khấu cải lương: Đèn đêm nhỏ lệ 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Cuộc chiến với Phù thủy – T.41 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Mật mã hoa hồng …

Read More »