nGày 19/09/2019

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 7/10/2018

00:00 Thế giới trước 0G 00:15 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – T.33 01:00 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.9 02:00 Sân khấu cải lương: Trời tình biển hận 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Chỉ là ảo ảnh – T.33 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:40 …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 6/10/2018

00:00 Thế giới trước 0G 00:15 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – T.32 01:25 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.8 02:00 Sân khấu cải lương: Hai dòng sữa mẹ 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Cuộc chiến với Phù thủy – T.15 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Chỉ là ảo ảnh …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 5/10/2018

00:00 Thế giới trước 0G 00:15 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – T.31 01:25 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.7 02:00 Sân khấu cải lương: Rượu tình – P.cuối 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Cuộc chiến với Phù thủy – T.14 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Chỉ là ảo ảnh …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 4/10/2018

00:15 Thế giới trước 0G 00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – T.30 01:20 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.6 02:00 Sân khấu cải lương: Chiếc áo long phụng – P.1 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Cuộc chiến với Phù thủy – T.13 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Chỉ là …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 3/10/2018

00:15 Thế giới trước 0G 00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – T.29 01:30 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.5 02:05 Sân khấu cải lương: Bao Công xử án anh em song sinh 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Cuộc chiến với Phù thủy – T.12 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 2/10/2018

00:15 Thế giới trước 0G 00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – T.28 01:20 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.4 02:05 Sân khấu cải lương: Thân phận ông Bầu 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Cuộc chiến với Phù thủy – T.11 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Chỉ là ảo ảnh …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 1/10/2018

00:00 Thế giới trước 0G 00:15 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – T.27 01:25 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.3 02:45 Cải lương: Ba thằng quỷ sống 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Cuộc chiến với Phù thủy – T.10 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Chỉ là ảo ảnh – T.27 …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 30/9/2018

00:00 Thế giới trước 0G 00:15 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – T.26 01:00 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.2 02:00 Cải lương: Cuồng loạn 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Cuộc chiến với Phù thủy – T.9 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Chỉ là ảo ảnh – T.26 06:00 Chào …

Read More »