nGày 21/02/2020

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 28/3/2019

00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.60 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.182 02:00 Bí mật quý ông 02:25 Quyền năng phái đẹp 02:45 Sân khấu cải lương: Khát vọng P.2 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Trần Trung kỳ án – P.2 – T.33 06:00 Chào buổi sáng 06:30 …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 27/3/2019

00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.59 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.181 02:00 Bí mật quý ông 02:25 Thần tài gõ cửa 02:45 Sân khấu cải lương: Khát vọng P.1 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Trần Trung kỳ án – P.2 – T.32 06:00 Chào buổi sáng 06:30 …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 26/3/2019

00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.58 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.180 02:00 Phụ nữ ngày nay 02:25 Chuyến xe nhân ái 02:45 Sân khấu cải lương: Nỗi oan hoàng hậu 05:00 Thế giới Quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Trần Trung kỳ án – P.2 – T.31 06:00 Chào buổi sáng …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 25/3/2019

00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T57 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.179 02:00 Bí ẩn song sinh 02:25 Bản lĩnh ngôi sao 02:45 Sân khấu cải lương: Hố sâu tội lỗi 05:00 Thế giới Quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Trần Trung kỳ án – P.2 – T.30 06:00 Chào buổi sáng …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 24/3/2019

00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.56 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.178 02:00 Bí mật quý ông 02:25 Truy tìm cao thủ 02:45 Sân khấu cải lương: Mảnh đời trôi nổi 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Trần Trung kỳ án – P.2 – T.29 06:00 Chào buổi sáng …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 23/3/2019

00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.55 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.177 02:00 Bí mật quý ông 02:25 Giải mã tri kỷ 02:45 Sân khấu cải lương: Hai Nhái khoái rượu đế 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Trần Trung kỳ án – P.2 – T.28 06:00 Chào buổi …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 22/3/2019

00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.54 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.176 02:00 Bí mật quý ông 02:25 Thứ 5 vui nhộn 02:45 Sân khấu cải lương: Cô dâu phụ 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Trần Trung kỳ án – P.2 – T.27 06:00 Chào buổi sáng 06:30 …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 21/3/2019

00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.53 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.175 02:00 Bí mật quý ông 02:25 Quyền năng phái đẹp 02:45 Sân khấu cải lương: Cậu ngốc học khôn 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Trần Trung kỳ án – P.2 – T.26 06:00 Chào buổi sáng …

Read More »