nGày 20/09/2019

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 22/8/2019

0:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu – T.207 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu – T.135 02:00 Con ông Hai Lúa – T.96 02:25 Quyền năng phái đẹp 02:45 Sân khấu cải lương: Nắng chiều quê ngoại – P.1 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Con đường hoàn lương – T.6 06:00 Chào …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 21/8/2019

00:00 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu – T.206 00:45 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu – T.134 01:30 Con ông Hai Lúa – T.95 02:00 Thần tài gõ cửa 02:30 Sân khấu cải lương: Nghĩa cũ tình xưa – P.2 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Con đường hoàn lương – T.5 06:00 Chào …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 20/8/2019

00:00 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu – T.205 00:45 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu – T.133 01:30 Phụ nữ ngày nay 02:00 Chuyến xe nhân ái 02:30 Sân khấu cải lương: Nghĩa cũ tình xưa – P.1 05:00 Thế giới Quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Con đường hoàn lương – T.4 06:00 Chào buổi sáng …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 19/8/2019

00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu – T.204 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu – T.132 02:00 Bí ẩn song sinh 02:25 Truy tìm cao thủ T.29 02:45 Sân khấu cải lương: Pho tượng ngọc 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Con đường hoàn lương – T.3 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 18/8/2019

00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu – T.203 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu – T.131 02:00 Con ông Hai Lúa – T.94 02:25 Thứ Năm vui nhộn – T.29 02:45 Sân khấu cải lương: Oan tình – P.2 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim truyện Việt Nam: Con đường hoàn lương – T.2 06:00 …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 17/8/2019

00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu – T.202 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu – T.130 02:00 Con ông Hai Lúa – T.93 02:25 Giải mã tri kỷ – T.29 02:45 Sân khấu cải lương: Oan tình – P.1 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim truyện Việt Nam: Con đường hoàn lương – T.1 06:00 …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 16/8/2019

00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu – T.201 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu – T.129 02:00 Con ông Hai Lúa – T.92 02:25 Bản lĩnh ngôi sao 02:45 Sân khấu cải lương: Mục Liên tìm mẹ – P.2 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Sống trong bóng đêm – T.40 06:00 Chào …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 15/8/2019

00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu – T.200 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu – T.128 02:00 Con ông Hai Lúa – T.91 02:25 Quyền năng phái đẹp 02:45 Sân khấu cải lương: Mục Liên tìm mẹ – P.1 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Sống trong bóng đêm – T.39 06:00 Chào …

Read More »