nGày 21/10/2019

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 12/11/2018

00:00 Thế giới trước 0G 00:15 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – P.2 – T.4 01:25 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.45 02:45 Cải lương: Sao em còn khóc 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Cuộc chiến với Phù thủy – T.50 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Mật mã hoa hồng …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 11/11/2018

00:00 Thế giới trước 0G 00:15 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – P.2 – T.3 01:00 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.44 02:00 Sân khấu cải lương: Nước mắt người điên – P.2 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Cuộc chiến với Phù thủy – T.49 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 10/11/2018

00:00 Thế giới trước 0G 00:15 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – P.2 – T.2 01:25 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.43 02:00 Sân khấu cải lương: Nước mắt người điên – P.1 04:15 Phim truyện VN: Thằng Bờm 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Mật mã hoa hồng vàng T.33 …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 9/11/2018

00:00 Thế giới trước 0G 00:15 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – P.2- T.1 01:25 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.42 02:00 Sân khấu cải lương: Nỗi oan hoàng hậu 04:15 Phim truyện Việt Nam: Người mua giấc mơ 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Mật mã hoa hồng vàng T.32 …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 8/11/2018

00:15 Thế giới trước 0G 00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – T.65 01:20 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.41 02:00 Sân khấu cải lương: Một chuyện tình hai đoạn kết 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Cuộc chiến với Phù thủy – T.48 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Mật mã …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 7/11/2018

00:15 Thế giới trước 0G 00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – T.64 01:20 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.40 02:05 Sân khấu cải lương: Khói lam cuộc tình 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Cuộc chiến với Phù thủy – T.47 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Mật mã hoa hồng …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 6/11/2018

00:15 Thế giới trước 0G 00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – T.63 01:20 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.39 02:05 Sân khấu cải lương: Em ơi đừng khóc nữa – P.cuối 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Cuộc chiến với Phù thủy – T.46 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Mật …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 5/11/2018

00:00 Thế giới trước 0G 00:15 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – T.62 01:25 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.38 02:45 Cải lương: Em ơi đừng khóc nữa – P.1 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Cuộc chiến với Phù thủy – T.45 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Mật mã hoa …

Read More »