nGày 20/08/2019

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 26/11/2018

00:20 Thế giới trước 0G 00:35 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – P.2 – T.18 01:45 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.59 02:30 Cải lương: Bản tình ca còn đó 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Phận làm dâu T.3 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:40 Phim …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 25/11/2018

00:20 Thế giới trước 0G 00:35 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – P.2 – T.17 01:45 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.58 02:30 Sân khấu cải lương: Ai là mẹ 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Phận làm dâu T.2 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:40 Phim …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 24/11/2018

00:00 Thế giới trước 0G 00:15 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – P.2 – T.16 01:25 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.57 02:00 Sân khấu cải lương: Hoàng hôn tím – P.2 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Vợ tôi là cảnh sát – T.8 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Phận …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 23/11/2018

00:00 Thế giới trước 0G 00:15 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – P.2- T.15 01:25 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.56 02:00 Sân khấu cải lương: Hoàng hôn tím – P.1 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Vợ tôi là cảnh sát – T.7 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Mật mã …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 22/11/2018

00:20 Thế giới trước 0G 00:35 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – P.2 – T.14 01:20 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.55 02:00 Sân khấu cải lương: Hoa cẩm chướng 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Vợ tôi là cảnh sát – T.6 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Mật mã hoa …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 21/11/2018

00:15 Thế giới trước 0G 00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – P.2 – T.13 01:20 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.54 02:05 Sân khấu cải lương: Nhân quả 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Vợ tôi là cảnh sát – T.5 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Mật mã hoa hồng …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 20/11/2018

00:00 Thế giới trước 0G 00:15 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – P.2 – T.12 01:25 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.53 02:45 Sân khấu cải lương: Nặng gánh giang san – Phần 2 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Vợ tôi là cảnh sát – T.4 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 19/11/2018

00:00 Thế giới trước 0G 00:15 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – P.2 – T.11 01:25 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.52 02:45 Cải lương: Nặng gánh giang san – P.1 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Vợ tôi là cảnh sát – T.3 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Mật mã …

Read More »