nGày 18/08/2019

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 2/12/2018

00:15 Thế giới trước 0G 00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – P.2 – T.24 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.65 02:45 Sân khấu cải lương: Mạnh Lệ Quân – P.1 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Vợ tôi là cảnh sát – T.14 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Phận …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 1/12/2018

00:15 Thế giới trước 0G 00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – P.2 – T.23 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.64 02:45 Sân khấu cải lương: Đã lỡ cuộc tình 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Vợ tôi là cảnh sát – T.13 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Phận làm …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 30/11/2018

00:15 Thế giới trước 0G 00:15 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – P.2- T.22 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.63 02:45 Sân khấu cải lương: Công tử si tình 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Vợ tôi là cảnh sát – T.12 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Phận làm dâu …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 29/11/2018

00:15 Thế giới trước 0G 00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – P.2 – T.21 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.62 02:45 Sân khấu cải lương: Chuyện tình mùa nước nổi 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Vợ tôi là cảnh sát – T.11 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Phận …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 28/11/2018

00:15 Thế giới trước 0G 00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – P.2 – T.20 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.61 02:45 Sân khấu cải lương: Lỡ nhịp cầu duyên 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Vợ tôi là cảnh sát – T.10 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Phận làm …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 27/11/2018

00:15 Thế giới trước 0G 00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – P.2 – T.19 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.60 02:45 Sân khấu cải lương: Hai dòng sữa mẹ 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Vợ tôi là cảnh sát – T.9 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Phận làm …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 26/11/2018

00:20 Thế giới trước 0G 00:35 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – P.2 – T.18 01:45 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.59 02:30 Cải lương: Bản tình ca còn đó 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Phận làm dâu T.3 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:40 Phim …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 25/11/2018

00:20 Thế giới trước 0G 00:35 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – P.2 – T.17 01:45 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.58 02:30 Sân khấu cải lương: Ai là mẹ 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Phận làm dâu T.2 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:40 Phim …

Read More »