nGày 23/10/2019

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 20/2/2019

00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.24 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.146 02:00 Bí mật quý ông 02:25 Chuyện cảnh giác 02:45 Sân khấu cải lương: Chín ngàn đêm 1 nỗi nhớ – P.1 05:00 Thế giới Quanh ta 05:15 Phim truyện Việt Nam: Tía ơi đừng say T.28 06:00 Chào buổi …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 19/2/2019

00:50 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.23 02:00 Phụ nữ ngày nay 02:25 Chuyện cảnh giác 02:45 Sân khấu cải lương: Gánh cải trạng nguyên 05:00 Thế giới Quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Tía ơi đừng say T.27 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:40 Phim Việt Nam: Người nhà quê T.30 08:30 Địa …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 18/2/2019

00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.22 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.144 02:00 Bí ẩn song sinh 02:25 Bản lĩnh ngôi sao 02:45 Sân khấu cải lương: Bến bờ xa lắc 05:00 Thế giới Quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Tía ơi đừng say T.26 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 17/2/2019

00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.21 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.143 02:00 Bí mật quý ông 02:25 Truy tìm cao thủ 02:45 Sân khấu cải lương: Như khói lam chiều 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Tía ơi đừng say T.25 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 16/2/2019

00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.20 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.142 02:00 Bí mật quý ông 02:25 Giải mã tri kỷ 02:45 Sân khấu cải lương: Chiếc áo long phụng P.2 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Tía ơi đừng say T.24 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 15/2/2019

00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.19 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.141 02:00 Bí mật quý ông 02:25 Thứ 5 vui nhộn 02:45 Sân khấu cải lương: Chiếc áo long phụng P.1 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Tía ơi đừng say T.23 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 14/2/2019

00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.18 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.140 02:00 Bí mật quý ông 02:25 Quyền năng phái đẹp 02:45 Sân khấu cải lương: Hai mươi năm 1 cuộc tình 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Tía ơi đừng say T.22 06:00 Chào buổi sáng 06:30 …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 12/2/2019

00:50 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.16 02:00 Phụ nữ ngày nay 02:25 Chuyện cảnh giác 02:45 Sân khấu cải lương: Bước chân hoang – P.1 05:00 Phim tài liệu: Thư pháp Việt 05:15 Phim Việt Nam: Tía ơi đừng say T.20 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:40 Phim Việt Nam: Người nhà quê …

Read More »