nGày 15/09/2019

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 18/1/2018

00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – P.2- T.71 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.112 02:00 Sân khấu cải lương: Sương mù che lối em – Phần2 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Vợ tôi là cảnh sát – T.56 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Ca Li mùa hoa vàng …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 17/1/2018

00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – P.2 – T.70 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.111 02:00 Sân khấu cải lương: Sương mù che lối em – Phần 1 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Vợ tôi là cảnh sát – T.55 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Ca Li mùa …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 16/1/2018

00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – P.2 – T.69 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.110 02:00 Sân khấu cải lương: Sóng gió làng chày P2 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Vợ tôi là cảnh sát – T.54 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Ca Li mùa hoa vàng T.23 …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 15/1/2018

00:50 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – P.2 – T.68 02:00 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.109 02:45 Sân khấu cải lương: Sóng gió làng chày P1 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Vợ tôi là cảnh sát – T.53 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Ca Li mùa hoa vàng T.22 …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 14/1/2018

00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – P.2 – T.67 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.108 02:00 Cải lương: Thuyền tình lạc hướng 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Vợ tôi là cảnh sát – T.52 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Ca Li mùa hoa vàng T.14 06:00 Chào buổi …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 13/1/2018

00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – P.2 – T.66 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.107 02:00 Sân khấu cải lương: Đắng cay đời mẹ 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Vợ tôi là cảnh sát – T.51 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Ca Li mùa hoa vàng T.20 06:00 …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 12/1/2018

00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – P.2 – T.65 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.106 02:00 Sân khấu cải lương: Yêu muộn 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Vợ tôi là cảnh sát – T.50 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Ca Li mùa hoa vàng T.19 06:00 Chào buổi …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 7/1/2018

00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – P.2 – T.60 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.101 02:45 Cải lương: Khát vong – P.1 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Vợ tôi là cảnh sát – T.45 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Ca Li mùa hoa vàng T.14 06:00 Chào buổi …

Read More »