nGày 10/12/2019

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 27/4/2019

00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.90 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu – T.18 02:00 Con ông Hai Lúa 02:25 Giải mã tri kỷ 02:45 Sân khấu cải lương: Gái nhảy 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim truyện Việt Nam: Con gái bố già T.24 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 26/4/2019

00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.89 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu – T.17 02:00 Con ông Hai Lúa 02:25 Thứ 5 vui nhộn 02:45 Sân khấu cải lương: Dưới cội bồ đề – Phần 2 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Con gái bố già T.23 06:00 Chào buổi sáng 06:30 …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 25/4/2019

00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.88 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu – T.16 02:00 Con ông Hai Lúa 02:25 Quyền năng phái đẹp 02:45 Sân khấu cải lương: Dưới cội bồ đề – Phần 1 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Con gái bố già T.22 06:00 Chào buổi sáng 06:30 …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 24/4/2019

00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.87 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu – T.15 02:00 Con ông Hai Lúa 02:25 Thần tài gõ cửa 02:45 Sân khấu cải lương: Con trai – Phần 2 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Con gái bố già T.21 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 23/4/2019

00:00 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.86 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu – T.14 02:00 Phụ nữ ngày nay 02:25 Chuyến xe nhân ái 02:45 Sân khấu cải lương: Con trai – Phần 1 05:00 Thế giới Quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Con gái bố già T.20 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 22/4/2019

00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.85 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu – T.13 02:00 Bí ẩn song sinh 02:25 Bản lĩnh ngôi sao 02:45 Sân khấu cải lương: Đời cô Nga 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Con gái bố già T.19 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 21/4/2019

00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.84 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu – T.12 02:00 Con ông Hai Lúa 02:25 Truy tìm cao thủ 02:45 Sân khấu cải lương: Đại Phát Tài 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim truyện Việt Nam: Con gái bố già T.18 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 20/4/2019

00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.83 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu – T.11 02:00 Con ông Hai Lúa 02:25 Giải mã tri kỷ 02:45 Sân khấu cải lương: Công chúa Diệu Thiện – Phần 2 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim truyện Việt Nam: Con gái bố già T.17 06:00 Chào buổi sáng …

Read More »