nGày 20/08/2019

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 7/1/2018

00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – P.2 – T.60 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.101 02:45 Cải lương: Khát vong – P.1 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Vợ tôi là cảnh sát – T.45 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Ca Li mùa hoa vàng T.14 06:00 Chào buổi …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 31/12/2018

00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – P.2 – T.53 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.94 02:45 Cải lương: Sóng tình biển hận – P.1 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Vợ tôi là cảnh sát – T.38 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Ca Li mùa hoa vàng T.7 06:00 …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 30/12/2018

0:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – P.2 – T.52 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.93 02:45 Sân khấu cải lương: Song Hùng kỳ hiệp – P.2 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Vợ tôi là cảnh sát – T.37 04:15 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Ca Li mùa hoa vàng …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 29/12/2018

00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – P.2 – T.51 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.92 02:45 Sân khấu cải lương: Song Hùng kỳ hiệp – P.1 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Vợ tôi là cảnh sát – T.36 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Ca Li mùa hoa vàng …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 28/12/2018

00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – P.2- T.50 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.91 02:45 Sân khấu cải lương: Sóng hoàng hôn 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Vợ tôi là cảnh sát – T.35 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Ca Li mùa hoa vàng T.4 06:00 Chào buổi …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 25/12/2018

00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – P.2 – T.47 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.88 02:45 Sân khấu cải lương: Niềm hạnh phúc chân tình P.2 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Vợ tôi là cảnh sát – T.32 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Ca Li mùa hoa vàng …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 23/12/2018

00:00 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – P.2 – T.45 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.86 02:45 Sân khấu cải lương: Nghĩa nặng tình thâm 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Vợ tôi là cảnh sát – T.30 04:15 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Phận làm dâu T.30 06:00 Chào buổi …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 22/12/2018

00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – P.2 – T.44 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.85 02:45 Sân khấu cải lương: Giấc mộng đêm xuân – P.2 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Vợ tôi là cảnh sát – T.29 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Phận làm dâu T.29 06:00 …

Read More »