nGày 19/09/2019

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 20/3/2019

00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.52 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.174 02:00 Bí mật quý ông 02:25 Thần tài gõ cửa 02:45 Sân khấu cải lương: Còn duyên P.2 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Trần Trung kỳ án – P.2 – T.25 06:00 Chào buổi sáng 06:30 …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 19/3/2019

00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.51 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.173 02:00 Phụ nữ ngày nay 02:25 Chuyến xe nhân ái 02:45 Sân khấu cải lương: Còn duyên P.1 05:00 Thế giới Quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Trần Trung kỳ án – P.2 – T.24 06:00 Chào buổi sáng 06:30 …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 18/3/2019

00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T50 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.172 02:00 Bí ẩn song sinh 02:25 Bản lĩnh ngôi sao 02:45 Sân khấu cải lương: Ảo ảnh 05:00 Thế giới Quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Trần Trung kỳ án – P.2 – T.23 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 14/3/2019

00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.46 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.168 02:00 Bí mật quý ông 02:25 Quyền năng phái đẹp 02:45 Sân khấu cải lương: Hoa cẩm chướng 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Trần Trung kỳ án – P.2 – T.19 06:00 Chào buổi sáng 06:30 …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 13/3/2019

00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.45 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.167 02:00 Bí mật quý ông 02:25 Thần tài gõ cửa 02:45 Sân khấu cải lương: Nghĩa nặng tình thâm 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Trần Trung kỳ án – P.2 – T.18 06:00 Chào buổi sáng …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 12/3/2019

00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.44 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.166 02:00 Phụ nữ ngày nay 02:25 Chuyến xe nhân ái 02:45 Sân khấu cải lương: Một thoáng ngậm ngùi 05:00 Thế giới Quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Trần Trung kỳ án – P.2 – T.17 06:00 Chào buổi sáng …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 10/3/2019

00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.42 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.164 02:00 Bí mật quý ông 02:25 Truy tìm cao thủ 02:45 Sân khấu cải lương: Chọn dâu 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Trần Trung kỳ án – P.2 – T.15 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 9/3/2019

00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.41 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.163 02:00 Bí mật quý ông 02:25 Giải mã tri kỷ 02:45 Sân khấu cải lương: Một chuyện tình 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Trần Trung kỳ án – P.2 – T.14 06:00 Chào buổi sáng 06:30 …

Read More »