nGày 14/11/2019

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 29/5/2019

00:00 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.122 00:45 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu – T.50 01:30 Con ông Hai Lúa – T.35 02:00 Thần tài gõ cửa 02:30 Sân khấu cải lương: Không chồng – P.2 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Ngậm ngùi – T.9 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 31/5/2019

00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.124 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu – T.52 02:00 Con ông Hai Lúa – T.37 02:25 Thứ 5 vui nhộn 02:45 Sân khấu cải lương: Kiếp phù dung – P.1 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Ngậm ngùi – T.11 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 28/5/2019

00:00 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.121 00:45 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu – T.49 01:30 Phụ nữ ngày nay 02:00 Chuyến xe nhân ái 02:30 Sân khấu cải lương: Không chồng – P.1 05:00 Thế giới Quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Ngậm ngùi – T.8 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 27/5/2019

00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.120 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu – T.48 02:00 Bí ẩn song sinh 02:25 Bản lĩnh ngôi sao 02:45 Sân khấu cải lương: Khi rừng mới sang thu 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Ngậm ngùi – T.7 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 26/5/2019

00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.119 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu – T.47 02:00 Con ông Hai Lúa – T.34 02:25 Truy tìm cao thủ 02:45 Sân khấu cải lương: Hoa đồng cỏ nội – P.2 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim truyện Việt Nam: Lấy chồng cho mẹ – T.5 06:00 Chào …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 25/5/2019

00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.118 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu – T.46 02:00 Con ông Hai Lúa – T.33 02:25 Giải mã tri kỷ 02:45 Sân khấu cải lương: Hoa đồng cỏ nội – P.1 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim truyện Việt Nam: Lấy chồng cho mẹ – T.4 06:00 Chào …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 24/5/2019

00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.117 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu – T.45 02:00 Con ông Hai Lúa – T.32 02:25 Thứ 5 vui nhộn 02:45 Sân khấu cải lương: Vụ án cô giáo Nhạn – P.2 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Lấy chồng cho mẹ – T.3 06:00 Chào …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 23/5/2019

00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.116 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu – T.44 02:00 Con ông Hai Lúa – T.31 02:25 Quyền năng phái đẹp 02:45 Sân khấu cải lương: Vụ án cô giáo Nhạn – P.1 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Lấy chồng cho mẹ – T.2 06:00 Chào …

Read More »