nGày 11/11/2019

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 5/11/2019

00:00 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu – T.282 00:45 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra – T.262 01:30 Phụ nữ ngày nay 02:00 Chuyến xe nhân ái 02:30 Sân khấu cải lương: Tìm nhau – P.1 05:00 Thế giới Quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Dòng nhớ – T.10 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 4/11/2019

00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu – T.281 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra – T.261 02:00 Bí ẩn song sinh 02:25 Truy tìm cao thủ T.41 02:45 Sân khấu cải lương: Chị tôi 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Dòng nhớ – T.9 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 3/11/2019

00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu – T.280 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra – T.260 02:00 Con ông Hai Lúa – T.149 02:25 Thứ Năm vui nhộn – T.41 02:45 Sân khấu cải lương: Bốn ông đen đỏ 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim truyện Việt Nam: Dòng nhớ – T.8 06:00 …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 2/11/2019

00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu – T.279 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra – T.259 02:00 Con ông Hai Lúa – T.148 02:25 Giải mã tri kỷ – T.40 02:45 Sân khấu cải lương: Bây giờ em ở đâu 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim truyện Việt Nam: Dòng nhớ – T.7 …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 1/11/2019

00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu – T.278 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra – T.258 02:00 Con ông Hai Lúa – T.147 02:25 Bản lĩnh ngôi sao 02:45 Sân khấu cải lương: Trọn đời yêu anh 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Dòng nhớ – T.6 06:00 Chào buổi sáng …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 31/10/2019

00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu – T.277 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra – T.257 02:00 Con ông Hai Lúa – T.146 02:25 Quyền năng phái đẹp 02:45 Sân khấu cải lương: Trong bóng tình yêu 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Dòng nhớ – T.5 06:00 Chào buổi sáng …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 30/10/2019

00:00 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu – T.276 00:45 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra – T.256 01:30 Con ông Hai Lúa – T.145 02:00 Thần tài gõ cửa 02:30 Sân khấu cải lương: Vì một chữ tình – P.2 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Dòng nhớ – T.4 06:00 Chào …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 29/10/2019

00:00 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu – T.275 00:45 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra – T.255 01:30 Phụ nữ ngày nay 02:00 Chuyến xe nhân ái 02:30 Sân khấu cải lương: Vì một chữ tình – P.1 05:00 Thế giới Quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Dòng nhớ – T.3 06:00 Chào buổi sáng …

Read More »