nGày 14/10/2019

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 14/5/2019

05:30 Nông nghiệp bền vững 05:40 Dựbáosâubệnh hạicâytrồng 05:45 Chuyên đề Kinh tế 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:30 Dr. Khỏe 07:35 Phim hoạt hình: Long thần hội đấu – T.8 08:10 Niềm tin hàng Việt 08:30 Giải trí truyền hình: Đấu trường âm nhạc 2019 10:00 Ẩm thực nước ngoài 10:30 Bản lĩnh ngôi sao …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 13/5/2019

00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.106 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu – T.34 02:00 Bí ẩn song sinh 02:25 Bản lĩnh ngôi sao 02:45 Sân khấu cải lương: Cuộc đời Đức Phật 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Con gái bố già T.40 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 12/5/2019

00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.105 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu – T.33 02:00 Con ông Hai Lúa – T.23 02:25 Truy tìm cao thủ 02:45 Sân khấu cải lương: Cánh hoa lạc loài – P.2 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim truyện Việt Nam: Con gái bố già T.39 06:00 Chào buổi …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 11/5/2019

00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.104 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu – T.32 02:00 Con ông Hai Lúa – T.22 02:25 Giải mã tri kỷ 02:45 Sân khấu cải lương: Cánh hoa lạc loài – P.1 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim truyện Việt Nam: Con gái bố già T.38 06:00 Chào buổi …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 10/5/2019

00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.103 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu – T.31 02:00 Con ông Hai Lúa – T.18 02:25 Thứ 5 vui nhộn 02:45 Sân khấu cải lương: Chiếc hổ phù – P.2 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Con gái bố già T.37 06:00 Chào buổi sáng 06:30 …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 9/5/2019

00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.102 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu – T.30 02:00 Con ông Hai Lúa – T.17 02:25 Quyền năng phái đẹp 02:45 Sân khấu cải lương: Chiếc hổ phù – P.1 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Con gái bố già T.36 06:00 Chào buổi sáng 06:30 …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 8/5/2019

00:00 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.101 00:45 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu – T.29 01:30 Con ông Hai Lúa – T.16 02:00 Thần tài gõ cửa 02:30 Sân khấu cải lương: Anh em kết nghĩa – P.2 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Con gái bố già T.35 06:00 Chào buổi sáng …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 7/5/2019

00:00 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.100 00:45 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu – T.28 01:30 Phụ nữ ngày nay 02:00 Chuyến xe nhân ái 02:30 Sân khấu cải lương: Anh em kết nghĩa – P.1 05:00 Thế giới Quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Con gái bố già T.34 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người …

Read More »