nGày 10/12/2019

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 10/9/2019

00:00 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu – T.226 00:45 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra – T.206 01:30 Phụ nữ ngày nay 02:00 Chuyến xe nhân ái 02:30 Sân khấu cải lương: Lối về xưa – P.1 05:00 Thế giới Quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Con đường hoàn lương – T.25 06:00 Chào buổi …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 9/9/2019

00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu – T.225 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra – T.205 02:00 Bí ẩn song sinh 02:25 Truy tìm cao thủ T.33 02:45 Sân khấu cải lương: Cô gái đồ long – P.2 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Con đường hoàn lương – T.24 06:00 …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 8/9/2019

00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu – T.224 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra – T.204 02:00 Con ông Hai Lúa – T.109 02:25 Thứ Năm vui nhộn – T.33 02:45 Sân khấu cải lương: Cô gái đồ long – P.1 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim truyện Việt Nam: Con đường hoàn …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 7/9/2019

00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu – T.223 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra – T.203 02:00 Con ông Hai Lúa – T.108 02:25 Giải mã tri kỷ – T.32 02:45 Sân khấu cải lương: Chồng ngày vợ tháng 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim truyện Việt Nam: Con đường hoàn lương – …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 3/9/2019

00:00 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu – T.219 00:45 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra – T.199 01:30 Phụ nữ ngày nay 02:00 Chuyến xe nhân ái 02:30 Sân khấu cải lương: Nhiếp chính Ỷ Lan 05:00 Thế giới Quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Con đường hoàn lương – T.18 06:00 Chào buổi sáng …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 2/9/2019

00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu – T.218 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra – T.198 02:00 Bí ẩn song sinh 02:25 Truy tìm cao thủ T.32 02:45 Sân khấu cải lương: Chuyện tình mùa nước nổi 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Con đường hoàn lương – T.17 06:00 Chào …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 1/9/2019

00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu – T.217 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu – T.145 02:00 Con ông Hai Lúa – T.104 02:25 Thứ Năm vui nhộn – T.32 02:45 Sân khấu cải lương: Nhân tình ấm lạnh – P.2 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim truyện Việt Nam: Con đường hoàn lương – …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 31/8/2019

00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu – T.216 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu – T.144 02:00 Con ông Hai Lúa – T.103 02:25 Giải mã tri kỷ – T.31 02:45 Sân khấu cải lương: Nhân tình ấm lạnh – P.1 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim truyện Việt Nam: Con đường hoàn lương – …

Read More »