nGày 19/05/2019

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 7/3/2019

00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.39 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.161 02:00 Bí mật quý ông 02:25 Quyền năng phái đẹp 02:45 Sân khấu cải lương: Bích Vân Thiên – Phần 2 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Trần Trung kỳ án – P.2 – T.12 06:00 Chào …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 6/3/2019

00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.38 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.160 02:00 Bí mật quý ông 02:25 Thần tài gõ cửa 02:45 Sân khấu cải lương: Bích Vân Thiên – Phần 1 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Trần Trung kỳ án – P.2 – T.11 06:00 Chào …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 5/3/2019

00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.37 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.159 02:00 Phụ nữ ngày nay 02:25 Chuyến xe nhân ái 02:45 Sân khấu cải lương: Ảo ảnh cuộc tình 05:00 Thế giới Quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Trần Trung kỳ án – P.2 – T.10 06:00 Chào buổi sáng …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 4/3/2019

00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.36 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.158 02:00 Bí ẩn song sinh 02:25 Bản lĩnh ngôi sao 02:45 Sân khấu cải lương: Đừng phụ tình đời – P.2 05:00 Thế giới Quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Trần Trung kỳ án – P.2 – T.9 06:00 Chào …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 3/3/2019

00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.35 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.157 02:00 Bí mật quý ông 02:25 Truy tìm cao thủ 02:45 Sân khấu cải lương: Đừng phụ tình đời – P.1 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Trần Trung kỳ án – P.2 – T.8 06:00 Chào …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 2/3/2019

00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.34 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.156 02:00 Bí mật quý ông 02:25 Giải mã tri kỷ 02:45 Sân khấu cải lương: Chồng tôi là hoàng hậu 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Trần Trung kỳ án – P.2 – T.7 06:00 Chào buổi …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 1/3/2019

00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.33 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.155 02:00 Bí mật quý ông 02:25 Thứ 5 vui nhộn 02:45 Sân khấu cải lương: Cho vẹn hương nguyền 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Trần Trung kỳ án – P.2 – T.6 06:00 Chào buổi sáng …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 28/2/2019

00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.32 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.154 02:00 Bí mật quý ông 02:25 Quyền năng phái đẹp 02:45 Sân khấu cải lương: Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Trần Trung kỳ án – P.2 – T.5 06:00 …

Read More »