nGày 20/09/2019

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 3/7/2019

00:00 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.157 00:45 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu – T.85 01:30 Con ông Hai Lúa – T.60 02:00 Thần tài gõ cửa 02:30 Sân khấu cải lương: Ai buồn hơn ai – P.2 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Ngậm ngùi – T.44 06:00 Chào buổi sáng 06:30 …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 2/7/2019

00:00 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.156 00:45 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu – T.84 01:30 Phụ nữ ngày nay 02:00 Chuyến xe nhân ái 02:30 Sân khấu cải lương: Ai buồn hơn ai – P.1 05:00 Thế giới Quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Ngậm ngùi – T.43 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 30/6/2019

00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.154 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu – T.82 02:00 Con ông Hai Lúa – T.59 02:25 Truy tìm cao thủ 02:45 Sân khấu cải lương: Khúc tuyệt tình – P.2 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim truyện Việt Nam: Ngậm ngùi – T.41 06:00 Chào buổi sáng 06:30 …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 29/6/2019

00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.153 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu – T.81 02:00 Con ông Hai Lúa – T.58 02:25 Giải mã tri kỷ 02:45 Sân khấu cải lương: Khúc tuyệt tình – P.1 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim truyện Việt Nam: Ngậm ngùi – T.40 06:00 Chào buổi sáng 06:30 …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 28/6/2019

00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.152 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu – T.80 02:00 Con ông Hai Lúa – T.57 02:25 Thứ 5 vui nhộn 02:45 Sân khấu cải lương: Lời ru nước mắt – P.2 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Ngậm ngùi – T.39 06:00 Chào buổi sáng 06:30 …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 27/6/2019

00:30 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.151 01:15 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu – T.79 02:00 Con ông Hai Lúa – T.56 02:25 Quyền năng phái đẹp 02:45 Sân khấu cải lương: Lời ru nước mắt – P.1 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Ngậm ngùi – T.38 06:00 Chào buổi sáng 06:30 …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 26/6/2019

00:00 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.150 00:45 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu – T.78 01:30 Con ông Hai Lúa – T.55 02:00 Thần tài gõ cửa 02:30 Sân khấu cải lương: Gió tàn thu – P.2 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Ngậm ngùi – T.37 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 25/6/2019

00:00 Phim Ấn Độ: Lời hứa tình yêu T.149 00:45 Phim truyện Mehico: Khu vườn tình yêu – T.77 01:30 Phụ nữ ngày nay 02:00 Chuyến xe nhân ái 02:30 Sân khấu cải lương: Gió tàn thu – P.1 05:00 Thế giới Quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Ngậm ngùi – T.36 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin …

Read More »