nGày 15/12/2018

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 16/12/2018

00:00 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – P.2 – T.38 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.79 02:45 Sân khấu cải lương: Hạnh phúc đắng cay – Phần 2 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Phận làm dâu T.23 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người đưa tin 24G 07:40 Phim truyện …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 15/12/2018

00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – P.2 – T.37 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.78 02:45 Sân khấu cải lương: Hạnh phúc đắng cay – Phần 1 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Vợ tôi là cảnh sát – T.23 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Phận làm dâu T.22 …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 14/12/2018

00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – P.2- T.36 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.77 02:45 Sân khấu cải lương: Hôn mê 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Vợ tôi là cảnh sát – T.22 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Phận làm dâu T.21 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Người …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 13/12/2018

00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – P.2 – T.35 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.76 02:45 Sân khấu cải lương: Cho trọn tình đầu – Phần 2 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Vợ tôi là cảnh sát – T.21 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Phận làm dâu T.20 …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 12/12/2018

00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – P.2 – T.34 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.75 02:45 Sân khấu cải lương: Cho trọn tình đầu – Phần 1 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Vợ tôi là cảnh sát – T.21 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Phận làm dâu T.19 …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 11/12/2018

00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – P.2 – T.33 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.74 02:45 Sân khấu cải lương: Cho vẹn hương nguyền 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Vợ tôi là cảnh sát – T.20 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Phận làm dâu T.18 06:00 Chào buổi …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 10/12/2018

00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – P.2 – T.32 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.73 02:45 Cải lương: Đường tình oan nghiệt 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Vợ tôi là cảnh sát – T.19 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Phận làm dâu T.17 06:00 Chào buổi sáng 06:30 …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 9/12/2018

00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – P.2 – T.31 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.72 02:45 Sân khấu cải lương: Cuồng loạn 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Vợ tôi là cảnh sát – T.18 05:05 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Phận làm dâu T.16 06:00 Chào buổi sáng 06:30 …

Read More »