nGày 18/01/2020

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 19/1/2020

00:30 Phim Ấn Độ: Shani cuộc chiến của các vị Thần – T.32 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra – T.337 02:00 Con ông Hai Lúa – T.203 02:25 Thứ Năm vui nhộn – T.52 02:45 Sân khấu cải lương: Oan tình nơi am tự 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim truyện Việt Nam: Bảy …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 18/1/2020

00:30 Phim Ấn Độ: Shani cuộc chiến của các vị Thần – T.31 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra – T.336 02:00 Con ông Hai Lúa – T.202 02:25 Giải mã tri kỷ – T.51 02:45 Sân khấu cải lương: Sầu vương ý nhạc – P.2 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim truyện Việt Nam: …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 17/1/2020

00:30 Phim Ấn Độ: Shani cuộc chiến của các vị Thần – T.30 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra – T.335 02:00 Con ông Hai Lúa – T.201 02:25 Bản lĩnh ngôi sao 02:45 Sân khấu cải lương: Sầu vương ý nhạc – P.1 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Bảy lá bài …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 13/1/2020

00:30 Phim Ấn Độ: Shani cuộc chiến của các vị Thần – T.26 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra – T.331 02:00 Con ông Hai Lúa – T.199 02:25 Truy tìm cao thủ – T.51 02:45 Sân khấu cải lương: Thuyền ra cửa biển 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Bảy lá bài …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 15/1/2020

00:00 Phim Ấn Độ: Shani cuộc chiến của các vị Thần – T.28 00:45 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra – T.333 01:30 Phụ nữ ngày nay 02:00 Thần tài gõ cửa 02:30 Sân khấu cải lương: Thần nữ dâng ngũ linh kỳ 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Bảy lá bài – T.13 …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 14/1/2020

00:00 Phim Ấn Độ: Shani cuộc chiến của các vị Thần – T.27 00:45 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra – T.332 01:30 Bí ẩn song sinh 02:00 Chuyến xe nhân ái 02:30 Sân khấu cải lương: Nữa đêm chợt tỉnh 05:00 Thế giới Quanh ta 05:15 Phim Việt Nam: Bảy lá bài – T.12 06:00 Chào …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 12/1/2020

00:30 Phim Ấn Độ: Shani cuộc chiến của các vị Thần – T.25 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra – T.330 02:00 Con ông Hai Lúa – T.198 02:25 Thứ Năm vui nhộn – T.51 02:45 Sân khấu cải lương: Thảm kịch tuổi xanh 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim truyện Việt Nam: Bảy lá …

Read More »

Lịch phát sóng Truyền hình Vĩnh Long 2 ngày 11/1/2020

00:30 Phim Ấn Độ: Shani cuộc chiến của các vị Thần – T.24 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra – T.329 02:00 Con ông Hai Lúa – T.197 02:25 Giải mã tri kỷ – T.50 02:45 Sân khấu cải lương: Lan và Điệp 05:00 Thế giới quanh ta 05:15 Phim truyện Việt Nam: Bảy lá bài …

Read More »