4 August, 2020

Lịch Phát Sóng Truyền Hình Vĩnh Long 1

Lịch phát sóng THVL1 ngày 6/7/2020

lich phat song truyen hinh vinh long www.lichtruyenhinh.com

01:30 Ký sự truyền hình: Về Sơn Hải-Tập 2 01:45 Nhịp sống đồng bằng 02:00 Nhìn ra thế giới 02:20 Thần tài gõ cửa 02:50 Vợ tôi là số 1 03:20 Quyền năng phái đẹp 03:50 Phim Việt Nam: Tiếng sét trong mưa – T.79 04:15 Giải trí truyền hình: CKXH Đấu trường âm nhạc nhí (HẾT) 05:00 Ca nhạc …

Chi tiết

Lịch phát sóng THVL1 ngày 5/7/2020

lich phat song truyen hinh vinh long www.lichtruyenhinh.com

01:30 Sức khỏe của bạn 01:45 Chuyện hôm nay 02:00 Tạp chí khoa học 02:20 Nhìn ra thế giới 02:40 Phim Việt Nam: Mẹ ghẻ – T.50 03:20 Chuyến xe nhân ái 03:50 Phim Việt Nam: Tiếng sét trong mưa – T.78 04:15 Giải trí truyền hình: Lò võ tiếu lâm 05:00 Ca nhạc 05:30 Chuyện kể Đất phương Nam: …

Chi tiết

Lịch phát sóng THVL1 ngày 4/7/2020

lich phat song truyen hinh vinh long www.lichtruyenhinh.com

01:30 Chuyện hôm nay 01:45 Phóng sự 02:00 Thế giới động vật 02:20 Thế giới giải trí 02:40 Phim Việt Nam: Mẹ ghẻ – T. 49 03:30 Chuyện cảnh giác 03:50 Phim Việt Nam: Tiếng sét trong mưa – T.77 04:15 Giải trí truyền hình: Tình Bolero 2020 05:00 Ca nhạc 05:40 Phóng sự 05:55 Nhà nông hội nhập 06:00 …

Chi tiết

Lịch phát sóng THVL1 ngày 3/7/2020

lich phat song truyen hinh vinh long www.lichtruyenhinh.com

01:30 Đời sống pháp luật 01:45 Phóng sự 02:00 Nhìn ra thế giới 02:20 Ẩm thực nước ngoài 02:40 Phim Việt Nam: Mẹ ghẻ – T.48 03:30 Thắp sáng niềm tin 03:50 Phim Việt Nam: Tiếng sét trong mưa – T.76 04:15 Giải trí truyền hình: Người kể chuyện tình 05:00 Ca nhạc 05:35 Chuyện hôm nay 05:55 Nhà nông …

Chi tiết

Lịch phát sóng THVL1 ngày 2/7/2020

lich phat song truyen hinh vinh long www.lichtruyenhinh.com

01:30 Nông nghiệp bền vững 01:45 Quốc phòng toàn dân 02:00 Nhìn ra thế giới 02:20 Không gian xanh 02:40 Phim Việt Nam: Mẹ ghẻ – T.47 03:30 Trái tim nhân ái 03:50 Phim Việt Nam: Tiếng sét trong mưa – T.75 04:15 Giải trí truyền hình: Hãy nghe tôi hát phiên bản nhí 05:00 Ca nhạc 05:40 Quốc phòng …

Chi tiết

Lịch phát sóng THVL1 ngày 1/7/2020

lich phat song truyen hinh vinh long www.lichtruyenhinh.com

01:30 Ký sự truyền hình: Về Sơn Hải-Tập 2: Trên thủ phủ Bà Lụa 01:45 Nông thôn ngày nay 02:00 Ẩm thực nước ngoài 02:20 Thế giới động vật 02:40 Phim Việt Nam: Mẹ ghẻ – T.46 03:25 Phụ nữ ngày nay 03:50 Phim Việt Nam: Tiếng sét trong mưa – T.74 04:15 Giải trí truyền hình: Ca sĩ thần …

Chi tiết

Lịch phát sóng THVL1 ngày 30/6/2020

lich phat song truyen hinh vinh long www.lichtruyenhinh.com

01:30 Xây dựng Đảng: 01:45 Chuyên đề kinh tế 02:00 Thế giới giải trí 02:20 Không gian xanh 02:40 Phim Việt Nam: Mẹ ghẻ – T.45 03:25 Phong cách và cuộc sống 03:50 Phim Việt Nam: Tiếng sét trong mưa – T.73 04:15 Giải trí truyền hình: Truy tìm siêu bếp 0500 Ca nhạc 0540 Dự báo sâu bệnh hại …

Chi tiết

Lịch phát sóng THVL1 ngày 29/6/2020

lich phat song truyen hinh vinh long www.lichtruyenhinh.com

01:30 Ký sự truyền hình: Về Sơn Hải-Tập 2: Trên thủ phủ Bà Lụa 01:45 Nhịp sống đồng bằng 02:00 Nhìn ra thế giới 02:20 Thần tài gõ cửa 02:50 Vợ tôi là số 1 03:20 Quyền năng phái đẹp 03:50 Phim Việt Nam: Tiếng sét trong mưa – T.72 04:15 Giải trí truyền hình: Đấu trường âm nhạc nhí …

Chi tiết