Lịch Phát Sóng Truyền Hình Vĩnh Long 1

Lịch phát sóng Vĩnh Long 1 ngày 23/8/2017

00:00 Phim Việt Nam: Phía sau tội ác – T.29 00:50 Câu chuyện cảnh giác 01:10 Ký sự truyền hình: Thăm cù lao ông Hổ 01:30 Ca nhạc 02:05 Nông thôn ngày nay 02:20 Ẩm thực nước ngoài 02:40 Vòng quanh thế giới 03:00 Phim Việt Nam: Sống trong bóng đêm – T.39 03:45 Giải trí truyền hình: Tuyệt đỉnh …

Read More »

Lịch phát sóng Vĩnh Long 1 ngày 22/8/2017

00:00 Phim Việt Nam: Phía sau tội ác – T.28 00:50 Câu chuyện cảnh giác 01:15 Xây dựng Đảng 01:30 Ca nhạc 02:05 Chuyên đề kinh tế 02:20 Thế giới giải trí 02:40 Không gian xanh 03:00 Phim Việt Nam: Sống trong bóng đêm – T.38 03:45 Giải trí truyền hình: Tình Bolero phiên bản nghệ sĩ 05:00 Ca nhạc …

Read More »

Lịch phát sóng Vĩnh Long 1 ngày 21/8/2017

00:00 Phim Việt Nam: Phía sau tội ác -T27 00:50 Ký sự pháp đình 01:10 Tạp chí văn hóa văn nghệ 01:35 Ca nhạc 02:00 Nhịp sống đồng bằng 02:20 Nhìn ra thế giới 02:40 Thần tài gõ cửa 03:10 Vợ tôi là số 1 03:45 Giải trí truyền hình: Người hát tình ca 2017 05:00 Ca nhạc 05:25 Ký …

Read More »

Lịch phát sóng Vĩnh Long 1 ngày 20/8/2017

00:00 Phim Việt Nam: Phía sau tội ác – T.26 00:50 Chuyến xe nhân ái 01:10 Sức khỏe của bạn 01:30 Ca nhạc 02:05 Chuyện hôm nay 02:25 Hôm nay ta đẹp 03:00 Giải trí truyền hình: Thiên thần đi học 03:45 Giải trí truyền hình: Ca sĩ giấu mặt 2017 05:00 Ca nhạc 05:30 Tạp chí Văn hóa văn …

Read More »

Lịch phát sóng Vĩnh Long 1 ngày 16/8/2017

00:00 Phim Việt Nam: Phía sau tội ác – T.22 00:50 Câu chuyện cảnh giác 01:10 Ký sự truyền hình: Buồn vui con nước sớm 01:30 Ca nhạc 02:05 Nông thôn ngày nay 02:20 Ẩm thực nước ngoài 02:40 Vòng quanh thế giới 03:00 Phim Việt Nam: Sống trong bóng đêm – T.34 03:45 Giải trí truyền hình: Tuyệt đỉnh …

Read More »

Lịch phát sóng Vĩnh Long 1 ngày 15/8/2017

00:00 Phim Việt Nam: Phía sau tội ác – T.21 00:50 Câu chuyện cảnh giác 01:15 Xây dựng Đảng 01:30 Ca nhạc 02:05 Chuyên đề kinh tế 02:20 Phim Việt Nam: Sống trong bóng đêm – T.33 03:00 Giải trí truyền hình: Kịch cùng Bolero 05:00 Ca nhạc 05:25 Nông nghiệp bền vững 05:40 Dự báo sâu bệnh 05:45 Chuyên …

Read More »

Lịch phát sóng Vĩnh Long 1 ngày 14/8/2017

00:00 Phim Việt Nam: Phía sau tội ác -T20 00:50 Ký sự pháp đình 01:10 Tạp chí văn hóa văn nghệ 01:35 Ca nhạc 02:00 Nhịp sống đồng bằng 02:20 Nhìn ra thế giới 02:40 Thần tài gõ cửa 03:10 Vợ tôi là số 1 03:45 Giải trí truyền hình: Người hát tình ca 2017 05:00 Ca nhạc 05:25 Ký …

Read More »

Lịch phát sóng Vĩnh Long 1 ngày 13/8/2017

00:00 Phim Việt Nam: Phía sau tội ác – T.19 00:50 Chuyến xe nhân ái 01:10 Sức khỏe của bạn 01:30 Ca nhạc 02:05 Chuyện hôm nay 02:25 Hôm nay ta đẹp 03:00 Giải trí truyền hình: Thiên thần đi học 03:45 Giải trí truyền hình: Ca sĩ giấu mặt 2017 05:00 Ca nhạc 05:30 Tạp chí Văn hóa văn …

Read More »