19 September, 2020

Lịch Phát Sóng Truyền Hình Vĩnh Long 1

Lịch phát sóng THVL1 ngày 28/8/2020

lich phat song truyen hinh vinh long www.lichtruyenhinh.com

01:30 Đời sống pháp luật 01:45 Phóng sự 02:00 Nhìn ra thế giới 02:20 Ẩm thực nước ngoài 02:40 Phim Việt Nam: Dâu bể đường trần – T.35 03:30 Thắp sáng niềm tin 03:50 Phim Việt Nam: Tình mẫu tử – T.22 04:15 Giải trí truyền hình: Người kể chuyện tình 05:00 Ca nhạc 05:35 Chuyện hôm nay 05:55 Nhà …

Chi tiết

Lịch phát sóng THVL1 ngày 27/8/2020

lich phat song truyen hinh vinh long www.lichtruyenhinh.com

01:30 Nông nghiệp bền vững 01:45 Quốc phòng toàn dân 02:00 Nhìn ra thế giới 02:20 Không gian xanh 02:40 Phim Việt Nam: Dâu bể đường trần – T.34 03:30 Trái tim nhân ái 03:50 Phim Việt Nam: Tình mẫu tử – T.21 04:15 Giải trí truyền hình: Hãy nghe tôi hát phiên bản nhí 05:00 Ca nhạc 05:40 Quốc …

Chi tiết

Lịch phát sóng THVL1 ngày 26/8/2020

lich phat song truyen hinh vinh long www.lichtruyenhinh.com

01:30 Ký sự truyền hình: Đêm trắng vùng biên – T.1 01:45 Văn minh đô thị 02:00 Ẩm thực nước ngoài 02:20 Thế giới động vật 02:40 Phim Việt Nam: Dâu bể đường trần – T.33 03:25 Phụ nữ ngày nay 03:50 Phim Việt Nam: Tình mẫu tử – T.20 04:15 Giải trí truyền hình: Ngôi sao đương thời 05:00 …

Chi tiết

Lịch phát sóng THVL1 ngày 25/8/2020

lich phat song truyen hinh vinh long www.lichtruyenhinh.com

01:30 Xây dựng Đảng 01:45 Chuyên đề kinh tế 02:00 Thế giới giải trí 02:20 Không gian xanh 02:40 Phim Việt Nam: Dâu bể đường trần – T.32 03:25 Cả nhà cùng vui 03:50 Phim Việt Nam: Tình mẫu tử – T.19 04:15 Giải trí truyền hình: Kỳ tài tranh đấu 05:00 Ca nhạc 05:40 Dự báo sâu bệnh hại …

Chi tiết

Lịch phát sóng THVL1 ngày 24/8/2020

lich phat song truyen hinh vinh long www.lichtruyenhinh.com

01:30 Sức khỏe của bạn 01:45 Khởi nghiệp xanh 02:00 Ẩm thực nước ngoài 02:20 Nhìn ra thế giới 02:40 Phim Việt Nam: Dâu bể đường trần – T.31 03:20 Chuyến xe nhân ái 03:50 Phim Việt Nam: Tình mẫu tử – T.17 04:15 Giải trí truyền hình: Lò võ tiếu lâm 05:00 Ca nhạc 05:30 Chuyện kể Đất phương …

Chi tiết

Lịch phát sóng THVL1 ngày 23/8/2020

lich phat song truyen hinh vinh long www.lichtruyenhinh.com

01:30 Sức khỏe của bạn 01:45 Khởi nghiệp xanh 02:00 Ẩm thực nước ngoài 02:20 Nhìn ra thế giới 02:40 Phim Việt Nam: Dâu bể đường trần – T.31 03:20 Chuyến xe nhân ái 03:50 Phim Việt Nam: Tình mẫu tử – T.17 04:15 Giải trí truyền hình: Lò võ tiếu lâm 05:00 Ca nhạc 05:30 Chuyện kể Đất phương …

Chi tiết

Lịch phát sóng THVL1 ngày 22/8/2020

lich phat song truyen hinh vinh long www.lichtruyenhinh.com

01:30 Đời sống pháp luật 01:45 Phóng sự 02:00 Nhìn ra thế giới 02:20 Ẩm thực nước ngoài 02:40 Phim Việt Nam: Dâu bể đường trần – T.29 03:30 Thắp sáng niềm tin 03:50 Phim Việt Nam: Tình mẫu tử – T.15 04:15 Giải trí truyền hình: Người kể chuyện tình 05:00 Ca nhạc 05:35 Chuyện hôm nay 05:55 Nhà …

Chi tiết

Lịch phát sóng THVL1 ngày 21/8/2020

lich phat song truyen hinh vinh long www.lichtruyenhinh.com

01:30 Đời sống pháp luật 01:45 Phóng sự 02:00 Nhìn ra thế giới 02:20 Ẩm thực nước ngoài 02:40 Phim Việt Nam: Dâu bể đường trần – T.29 03:30 Thắp sáng niềm tin 03:50 Phim Việt Nam: Tình mẫu tử – T.15 04:15 Giải trí truyền hình: Người kể chuyện tình 05:00 Ca nhạc 05:35 Chuyện hôm nay 05:55 Nhà …

Chi tiết