nGày 20/09/2019

Lịch Phát Sóng Truyền Hình Vĩnh Long 1

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh Truyền Hình Vĩnh Long 1 giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng Vĩnh Long 1 ngày 14/4/2019

00:00 Phim Việt Nam: Duyên nợ ba sinh – T.23-24 01:30 Chuyến xe nhân ái 01:50 Sức khỏe của bạn 02:05 Chuyện hôm nay 02:20 Ẩm thực nước ngoài 02:40 Nhìn ra thế giới 03:00 Phim Việt Nam: Trà táo đỏ – T.45 03:45 Giải trí truyền hình: Ban nhạc quyền năng 2019 05:30 Phim tài liệu 05:55 Nhà nông …

Read More »

Lịch phát sóng Vĩnh Long 1 ngày 13/4/2019

0:00 Phim Việt Nam: Duyên nợ ba sinh – T.21-22 01:30 Chuyện cảnh giác 01:50 Chuyện hôm nay 02:05 Phóng sự 02:20 Thế giới động vat 02:40 Thế giới giải trí 03:00 Phim Việt Nam: Trà táo đỏ – T.44 03:45 Tình Bolero 2019 05:30 Chuyên đề kinh tế 05:40 Phóng sự 05:55 Nhà nông hội nhập 06:00 Chào buổi …

Read More »

Lịch phát sóng Vĩnh Long 1 ngày 12/4/2019

00:00 Phim Việt Nam: Duyên nợ ba sinh – T.19-20 01:30 Thắp sáng niềm tin 01:50 Đời sống pháp luật 02:05 Phóng sự 02:20 Nhìn ra thế giới 02:40 Ẩm thực nước ngoài 03:00 Phim Việt Nam: Trà táo đỏ – T.43 03:45 Giải trí truyền hình: Hãy nghe tôi hát 2019 05:30 Phóng sự 05:35 Chuyện hôm nay 05:55 …

Read More »

Lịch phát sóng Vĩnh Long 1 ngày 11/4/2019

00:00 Phim Việt Nam: Duyên nợ ba sinh – T.17-18 01:30 Trái tim nhân ái 01:50 Nông nghiệp bền vững 02:05 Vì an ninh Tổ Quốc 02:20 Nhìn ra thế giới 02:40 Không gian xanh 03:00 Phim Việt Nam: Trà táo đỏ – T.42 03:45 Giải trí truyền hình: Sao nối ngôi 2019 05:30 Sức khỏe của bạn 05:40 Vì …

Read More »

Lịch phát sóng Vĩnh Long 1 ngày 10/4/2019

00:00 Phim Việt Nam: Duyên nợ ba sinh – T.15-16 01:30 Câu chuyện cảnh giác 01:50 Ký sự truyền hình: Trên vùng ranh mặn – Tập 1 02:05 Nông thôn ngày nay 02:20 Ẩm thực nước ngoài 02:40 Thế giới động vat 03:00 Phim Việt Nam: Trà táo đỏ – T41 03:45 Giải trí truyền hình: Tuyệt đỉnh song ca …

Read More »

Lịch phát sóng Vĩnh Long 1 ngày 7/4/2019

00:00 Phim Việt Nam: Duyên nợ ba sinh – T.9-10 01:30 Chuyến xe nhân ái 01:50 Sức khỏe của bạn 02:05 Chuyện hôm nay 02:20 Ẩm thực nước ngoài 02:40 Nhìn ra thế giới 03:00 Phim Việt Nam: Trà táo đỏ – T.39 03:45 Giải trí truyền hình: Ban nhạc quyền năng 2019 05:30 Phim tài liệu: Kỳ duyên thổ …

Read More »

Lịch phát sóng Vĩnh Long 1 ngày 6/4/2019

00:00 Phim Việt Nam: Duyên nợ ba sinh – T.7-8 01:30 Chuyện cảnh giác 01:50 Chuyện hôm nay 02:05 Phóng sự 02:20 Thế giới động vat 02:40 Thế giới giải trí 03:00 Phim Việt Nam: Trà táo đỏ – T.38 03:45 Tình Bolero 2019 05:30 Chuyên đề kinh tế 05:40 Phóng sự 05:55 Nhà nông hội nhập 06:00 Chào buổi …

Read More »

Lịch phát sóng Vĩnh Long 1 ngày 5/4/2019

00:00 Phim Việt Nam: Duyên nợ ba sinh – T.5-6 01:30 Thắp sáng niềm tin 01:50 Đời sống pháp luật 02:05 Phóng sự 02:20 Nhìn ra thế giới 02:40 Ẩm thực nước ngoài 03:00 Phim Việt Nam: Trà táo đỏ – T.37 03:45 Giải trí truyền hình: Hãy nghe tôi hát 2019 05:30 Phóng sự 05:35 Chuyện hôm nay 05:55 …

Read More »