Lịch Phát Sóng Truyền Hình Vĩnh Long 1

Lịch phát sóng Vĩnh Long 1 ngày 14/5/2015

02:05 Quốc phòng tòan dân 02:20 Khám phá 02:40 Thế giới đó đây 03:00 Có thể bạn đ biết 03:20 Phim Việt Nam: Ải trần gian – T.21 05:00 Ca nhạc 05:20 Sức khỏe của bạn 05:40 Quốc phòng tòan dân 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Chương trình 60’ 07:40 Phim hoạt hình: ZinBa – Tập 33 08:00 Phim tài …

Read More »

Lịch phát sóng Vĩnh Long 1 ngày 13/5/2015

02:00 Nông thôn mới 02:15 Vòng quanh thế giới 02:40 Ẩm thực nước ngoài 03:00 Du lịch qua màn ảnh nhỏ 03:20 Phim Việt Nam: Ải trần gian – T.20 05:00 Ca nhạc 05:20 Ánh sáng pháp luật 05:40 Nông dân thôn mới 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Chương trình 60’ 07:30 Phim hoạt hình: ZinBa – Tập 32 08:00 …

Read More »

Lịch phát sóng Vĩnh Long 1 ngày 12/5/2015

02:00 Chuyên đề Kinh tế 02:15 Không gian xanh 02:40 Thế giới giải trí 03:00 Thế giới diệu kỳ 03:20 Phim Việt Nam: Ải trần gian – T.19 05:00 Ca nhạc 05:20 Chuyên mục khoa học nông nghiệp 05:40 Chuyên đề kinh tế 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Chương trình 60’ 07:30 Phim hoạt hình: ZinBa – Tập 31 08:00 …

Read More »

Lịch phát sóng Vĩnh Long 1 ngày 11/5/2015

02:00 Nhịp sống đồng bằng 02:25 Chân dung cuộc sống 02:45 Khám phá 03:10 Thần tài gỏ cửa 03:40 Vợ tôi là số 1 05:00 Ca nhạc 05:20 Ký sự truyền hình: Bên dòng Sa Giang – Tập cuối 05:40 Xây dựng Đảng 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Chương trình 60’ 07:30 Phim hoạt hình: ZinBa – Tập 30 07:50 …

Read More »

Lịch phát sóng Vĩnh Long 1 ngày 10/5/2015

02:00 Nét đẹp Nhật Bản 02:35 Chuyện cảnh giác 03:05 Phim Việt Nam: Ải trần gian – T.180 05:00 Ca nhạc 05:30 Phóng sự 05:45 Đời sống đô thị 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Chương trình 60’ 07:30 Phim hoạt hình: ZinBa – Tập 29 08:00 Phim tài liệu 08:30 Phim điện ảnh: Chiến binh vũ trụ 3 10:00 Nhà …

Read More »

Lịch phát sóng Vĩnh Long 1 ngày 9/5/2015

02:00 Phóng sự 02:20 Du lịch ẩm thực 02:45 Phim Việt Nam: Ải trần gian – T.17 05:00 Ca nhạc 05:35 Tạp chí văn hóa văn nghệ: Văn hóa tri ân 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Chương trình 60’ 07:30 Phim hoạt hình: ZinBa – Tập 28 08:00 Thế giới cổ tích: Phạm Công – Cúc Hoa – T.1 08:30 …

Read More »

Lịch phát sóng Vĩnh Long 1 ngày 8/5/2015

02:00 Tạp chí văn hóa văn nghệ 02:30 Chân dung cuộc sống 02:50 Nhìn ra thế giới 03:10 Ấn tượng Hàn Quốc 03:30 Phim Việt Nam: Ải trần gian – T.16 05:00 Ca nhạc 05:20 Giáo dục đào tạo 05:40 Chuyện hôm nay 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Chương trình 60’ 07:30 Phim hoạt hình: ZinBa – Tập 27 08:00 …

Read More »

Lịch phát sóng Vĩnh Long 1 ngày 7/5/2015

02:05 Vì an ninh tổ quốc 02:20 Khám phá 02:40 Thế giới đó đây 03:00 Có thể bạn đ biết 03:20 Phim Việt Nam: Ải trần gian – T.15 05:00 Ca nhạc 05:20 Sức khỏe của bạn 05:40 Vì an ninh tổ quốc 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Chương trình 60’ 07:40 Phim hoạt hình: ZinBa – Tập 26 08:00 …

Read More »