19 September, 2020

Lịch Phát Sóng Truyền Hình Vĩnh Long 1

Lịch phát sóng THVL1 ngày 12/9/2020

lich phat song truyen hinh vinh long www.lichtruyenhinh.com

01:30 Chuyện hôm nay 01:45 Phóng sự 02:00 Thế giới động vật 02:20 Thế giới giải trí 02:40 Phim Việt Nam: Dâu bể đường trần – T.48 03:30 Chuyện cảnh giác 03:50 Phim Việt Nam: Tình mẫu tử – T.37 04:15 Giải trí truyền hình: Đánh thức đam mê 05:00 Ca nhạc 05:40 Phóng sự 05:55 Nhà nông hội nhập …

Chi tiết

Lịch phát sóng THVL1 ngày 11/9/2020

lich phat song truyen hinh vinh long www.lichtruyenhinh.com

01:30 Đời sống pháp luật 01:45 Phóng sự 02:00 Nhìn ra thế giới 02:20 Ẩm thực nước ngoài 02:40 Phim Việt Nam: Dâu bể đường trần – T.47 03:30 Thắp sáng niềm tin 03:50 Phim Việt Nam: Tình mẫu tử – T.36 04:15 Giải trí truyền hình: Người kể chuyện tình 05:00 Ca nhạc 05:35 Chuyện hôm nay 05:55 Nhà …

Chi tiết

Lịch phát sóng THVL1 ngày 10/9/2020

lich phat song truyen hinh vinh long www.lichtruyenhinh.com

01:30 Nông nghiệp bền vững 01:45 Quốc phòng toàn dân 02:00 Nhìn ra thế giới 02:20 Không gian xanh 02:40 Phim Việt Nam: Dâu bể đường trần – T.46 03:30 Trái tim nhân ái 03:50 Phim Việt Nam: Tình mẫu tử – T.35 04:15 Giải trí truyền hình: Hãy nghe tôi hát phiên bản nhí 05:00 Ca nhạc 05:40 Quốc …

Chi tiết

Lịch phát sóng THVL1 ngày 9/9/2020

lich phat song truyen hinh vinh long www.lichtruyenhinh.com

01:30 Ký sự truyền hình: Đêm trắng vùng biên – T.3 01:45 Văn minh đô thị 02:00 Ẩm thực nước ngoài 02:20 Thế giới động vật 02:40 Phim Việt Nam: Dâu bể đường trần – T.45 03:25 Phụ nữ ngày nay 03:50 Phim Việt Nam: Tình mẫu tử – T.34 04:15 Giải trí truyền hình: Ngôi sao đương thời 05:00 …

Chi tiết

Lịch phát sóng THVL1 ngày 8/9/2020

lich phat song truyen hinh vinh long www.lichtruyenhinh.com

01:30 Xây dựng Đảng 01:45 Chuyên đề kinh tế 02:00 Thế giới giải trí 02:20 Không gian xanh 02:40 Phim Việt Nam: Dâu bể đường trần – T.44 03:25 Cả nhà cùng vui 03:50 Phim Việt Nam: Tình mẫu tử – T.33 04:15 Giải trí truyền hình: Kỳ tài tranh đấu 05:00 Ca nhạc 05:40 Dự báo sâu bệnh hại …

Chi tiết

Lịch phát sóng THVL1 ngày 7/9/2020

lich phat song truyen hinh vinh long www.lichtruyenhinh.com

01:30 Ký sự truyền hình: Đêm trắng vùng biên – T.3 01:45 Nhịp sống đồng bằng 02:00 Nhìn ra thế giới 02:20 Thần tài gõ cửa 02:50 Vợ tôi là số 1 03:20 Quyền năng phái đẹp 03:50 Phim Việt Nam: Tình mẫu tử – T.32 04:15 Giải trí truyền hình: Người hát tình ca 2020 05:00 Ca nhạc 05:45 …

Chi tiết

Lịch phát sóng THVL1 ngày 7/9/2020

lich phat song truyen hinh vinh long www.lichtruyenhinh.com

01:30 Ký sự truyền hình: Đêm trắng vùng biên – T.3 01:45 Nhịp sống đồng bằng 02:00 Nhìn ra thế giới 02:20 Thần tài gõ cửa 02:50 Vợ tôi là số 1 03:20 Quyền năng phái đẹp 03:50 Phim Việt Nam: Tình mẫu tử – T.32 04:15 Giải trí truyền hình: Người hát tình ca 2020 05:00 Ca nhạc 05:45 …

Chi tiết

Lịch phát sóng THVL1 ngày 6/9/2020

lich phat song truyen hinh vinh long www.lichtruyenhinh.com

01:30 Sức khỏe của bạn 01:45 Khởi nghiệp xanh 02:00 Ẩm thực nước ngoài 02:20 Nhìn ra thế giới 02:40 Phim Việt Nam: Dâu bể đường trần – T.43 03:20 Chuyến xe nhân ái 03:50 Phim Việt Nam: Tình mẫu tử – T.31 04:15 Giải trí truyền hình: Lò võ tiếu lâm 05:00 Ca nhạc 05:30 Chuyện kể Đất phương …

Chi tiết