nGày 18/06/2019

Im Lặng Là Vàng Tập 8 Full – 8/1/2019

Im Lặng Là Vàng Tập 8 Full – 8/1/2019

Tấn Phát – Dương Thanh Vàng – Gia Linh – Lan Trinh

Im Lặng Là Vàng Tập 8 Full – 8/1/2019