nGày 17/09/2019

Im Lặng Là Vàng Tập 16 Full – 5/3/2019

Im Lặng Là Vàng Tập 16 Full – 5/3/2019

Nam Em Nam Anh đại chiến “chị ca nô” Lê Nhân & “bản sao Hoài Linh” Hồng Thanh.

https://www.youtube.com/watch?v=mKjtnNdyE_Q

Im Lặng Là Vàng Tập 16 Full – 5/3/2019